I život v nejchudších romských osadách lze změnit

Jak lze v současné době řešit chudobu v její nejsyrovější podobě? A jak je možné změnit život v nejbídnějších a nejzoufalejších romských osadách na Slovensku? Možná řešení ukazuje nový dokumentární film Všetky moje deti, který představuje práci kněze Mariána Kuffy.

Ten v současné době působí v devíti romských osadách, kde Romům pomáhá stavět si namísto dřevěných chatrčí plných potkanů zděné domečky. Sám s nimi pracuje a společnou prací se mu daří měnit i myšlení a sociální vztahy uvnitř osad.

S režisérem filmu Všetky moje deti Ladislavem Kabošem natáčela Jana Šustová. Hostem druhé půlky pořadu je student sociální práce Milan Polhoš a obyvatel osady Veľká Lomnica Stanislav Čonka.