Ikona Narození Páně (Vánoc)

Kompozičním centrem ikony je diagonálně ležící postava Borodičky a Spasitele v jeslích. Bohorodička je oděna do tradičního oděvu, spočívá na rudém loži, odkazujícím na budoucí mučednickou smrt Kristovu. Sám Kristus je zavinut do plen, které zároveň symbolizují pohřební plátna, do nichž bude zavinut po ukřižování. Oba se nacházejí před vchodem do betlémské jeskyně, která sloužila jako chlév pro dobytek. Z jeskyně vyhlížejí volek a osel, kteří jsou zároveň symboly dvou národů - židovského a pohanského (viz Iz 1,3).

Ikona Narození Páně (Vánoc)

Pozadí celé ikony tvoří skalní masiv, který v souladu s ikonopisným jazykem umisťuje celý děj do nitra jeskyně a zároveň symbolizuje tíhu vezdejšího světa, do nějž bylo vtělením Spasitele přineseno světlo. Celý skalní masiv prorůstají drobné stromy, které odkazují na tradiční motiv stromu života spojovaný s Kristem či Trojicí.

Ústřední motiv je obklopen dalšími postavami klanících se andělů a pastýřů. V pravé horní části ikony spatříme přijíždějící mágy (krále), v levé horní části anděly zvěstující narození Krista. V levé dolní části ikony je vyobrazen Josef, jak v zamyšlení naslouchá starci oblečenému do zvířecí kůže. V pravé dolní části pak dvě služky dítě omývají. Ikona tak není pouhým popisem narození Kristova, ale i vyprávěním o smyslu jeho vtělení a předvěstí dalších událostí dějin spásy.

Zpět na Svátkové ikony
Domů na Pravoslavné ikony

Spustit audio
autor: Hanuš Nykl