Ikona Povýšení svatého Kříže

Tento byzantský svátek, hojně ctěný i v západním prostředí, připomíná událost, kdy byl v Jeruzalémě v roce 335 císařem Konstantinem a císařovnou Helenou nalezeny relikvie spojené s Ukřižováním a především pak kříž, na němž byl Kristus ukřižován. Tento kříž byl pak ukázán a pozvednut před shromážděným církevním lidem.

Povýšení svatého Kříže

Ústředním motivem kompozice je jeruzalémský patriarcha Makarios stojící na ambonu a pozvedávající čtyřbřevnový kříž. Biskup je z obou stran podepírán diákonem a za nimi vidíme trůn. Před hlavním výjevem je shromážděn věřící lid. Císař Konstantin a císařovna Helena stojí buď přímo pod křížem či na straně. Mezi shromážděným lidem můžeme rozeznat muže i ženy, podle oblečení pak biskupy, aristokracii i svaté. Na zadním plánu se nachází výstavný jeruzalémský chrám Vzkříšení Kristova, který dal císař na místě nalezení kříže vystavět. Po stranách můžeme spatřit fantazijní architekturu symbolizující město Jeruzalém.

Zpět na Svátkové ikony
Domů na Pravoslavné ikony

Spustit audio
autor: Hanuš Nykl