Rozhlasoví ředitelé

Budova Českého rozhlasu Vinohradská 12 - Foto: Karel  Šanda

Budova Českého rozhlasu Vinohradská 12Foto: Karel Šanda

V přiložené fotogalerii můžete pohlédnout do tváří ředitelů, jednatelů i různých pověřenců, kteří stáli v čele Československého a Českého rozhlasu i původní společnosti Radiojournal.

V průběhu dějin se uspořádání rozhlasu v závislosti na politické situaci několikrát změnilo. V určitých časových úsecích vedle sebe existoval jak ústřední Československý rozhlas, tak i Český rozhlas (pro Slovensko pak Slovenský rozhlas). Svoji novodobou historii samostatný Český rozhlas odvíjí od chvíle, kdy se bývalé Československo rozdělilo na dva státy a zákonem (č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase) byl ke dni 1. ledna 1993 zřízen samostatný Český rozhlas jako nástupnická organizace předchozích institucí. 

Fotografie jsou řazeny chronologicky, po předsedovi společnosti Radiojournal Ladislavu Šourkovi nejprve ředitelé Československého rozhlasu, na ně pak navazuje galerie ředitelů Českého rozhlasu. Fotografie některých rozhlasových představitelů se bohužel nedochovaly. 

Autor:  Zuzana Foglarová

Nové články v rubrice

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas