Volby 20189. srpna  2018 v 16:30  

Pravidla pro natáčení a vysílání volebních vizitek kandidátů ve volbách do Senátu PČR 2018

Mixážní pult - Foto: Honza Ptáček

Mixážní pultFoto: Honza Ptáček

Český rozhlas představuje pravidla pro natáčení a vysílání volebních vizitek kandidátů ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2018.

 • Podoba volebních vizitek je jednotná pro všechny kandidáty. Vizitka se skládá ze společné znělky, úvodu s představením kandidáta a šesti otázek a odpovědí.
 • Znění otázek je stejné pro všechny kandidáty. Otázky mohou navrhovat vedoucí redakcí Zpravodajství a publicistiky a ředitelé regionálních studií Českého rozhlasu. Výběr a definitivní znění určí vedoucí projektu předvolebního vysílání Českého rozhlasu, ředitel Zpravodajství Jan Pokorný.
 • Na otázky v rámci volební vizitky odpovídá kandidát v senátních volbách, žádný zástup není možný. Pokud kandidát nahrávání vizitky odmítne, nereaguje na návrhy termínů nebo odmítne respektovat tato pravidla, odvysílá Český rozhlas místo příslušné vizitky informaci o tom, že kandidát nabídky na natočení a odvysílání vizitky nevyužil.
 • ČRo poskytne kandidátům otázky předem, kandidát se tak může připravit.
 • Kandidát má na každou odpověď časový limit (60 sekund pro první otázku, 30 sekund pro odpověď na každou z dalších pěti otázek). Kandidát samozřejmě může odpovědět v kratším čase, ušetřené sekundy se nepřevádějí pro další otázky. Pokud je odpověď delší, bude ukončena po uplynutí limitu jinglem „Časový limit pro odpověď vypršel“. 
 • Nahrává se ve studiích Českého rozhlasu.
 • Kandidát při odpovědích nesmí využívat připravený text nebo poznámky – musí mluvit z hlavy, bez papíru či elektronického zařízení (notebook, mobil, tablet atp.). Kandidát může mít u sebe stopky a sledovat, kolik času na odpověď mu ještě zbývá.
 • Vizitky se natáčejí na první pokus – není možné natáčet více verzí a potom z nich vybírat. V případě, že se kandidát zaškobrtne nebo ztratí v odpovědi, může se vrátit maximálně na začátek příslušné věty a tu zopakovat. Tento krok je možné v dané odpovědi provést jen jednou.  V takovém případě se chybná část odpovědi vystřihne a nezapočítává se do časového limitu.
 • Český rozhlas musí odmítnout vysílaní odpovědí nebo jejich částí, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, Kodexem Českého rozhlasu nebo těmito pravidly. O nevysílání odpovědi nebo její části rozhoduje ředitel příslušného regionálního studia Českého rozhlasu. V případě Českého rozhlasu Brno rozhoduje ředitel Regionálního vysílání.
 • Kandidát nesmí ve svých odpovědích urážet a napadat jiné politické subjekty nebo kandidáty. Vizitky slouží k prezentaci politických záměrů kandidáta nebo jeho politického uskupení, nikoli k napadání kandidátů nebo jiných politických subjektů. Pokud kandidát nerespektuje toto ustanovení, rozhodne ředitel příslušného regionálního studia Českého rozhlasu o nevysílání příslušné části vizitky podle čl. 9 těchto pravidel.
 • Pořadí vizitek ve vysílání bude rozlosováno za účasti notáře v Českém rozhlase 24. srpna 2018. Každá vizitka bude odvysílána jednou ve vysílání místně příslušné regionální stanice, a to tak, aby všechny vizitky byly odvysílány nejpozději do 2.10.2018 včetně. Konkrétní vysílací časy určí ředitel příslušného regionálního studia. Součástí natáčení vizitky je i pořízení fotografie kandidátky/kandidáta pro účely webové prezentace.
 • Odpovědnou osobou za nahrávání vizitek je koordinátor regionálního Zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu. Odpovědnou osobou za vysílání vizitek je ředitel příslušného regionálního studia Českého rozhlasu. Případné spory řeší ředitel Zpravodajství a ředitel Regionálního vysílání ČRo.

Otázky pro kandidáty ve volbách do Senátu Parlamentu České republice v roce 2018 naleznete zde. 

Pravidla naleznete také v příloze. 

Autor:  Oddělení komunikace

Nové články v rubrice

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas