Volby 20189. srpna  2018 v 16:30  

Pravidla pro natáčení a vysílání volebních vizitek kandidátů ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy 2018

Rozhlasové studio - Foto: Honza Ptáček

Rozhlasové studioFoto: Honza Ptáček

Český rozhlas představuje pravidla pro natáčení a vysílání volebních vizitek kandidátů ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2018.

 • Podoba volebních vizitek je jednotná pro všechny kandidáty (definice kandidáta – viz bod 3). Vizitka se skládá ze společné znělky, úvodu s představením kandidáta a šesti otázek a odpovědí.
 • Znění otázek je stejné pro všechny kandidáty. Otázky mohou navrhovat vedoucí redakcí Zpravodajství a publicistiky a ředitel Českého rozhlasu Region. Výběr a definitivní znění určí vedoucí projektu předvolebního vysílání Českého rozhlasu, ředitel Zpravodajství Jan Pokorný.
 • Na otázky v rámci volební vizitky odpovídá lídr kandidátky příslušného volebního subjektu (dále jen „kandidát“). Lídr může místo sebe nominovat jinou osobu, která ale musí být na příslušné kandidátce stejného kandidujícího subjektu ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Vizitku za žádných okolností nemůže natočit osoba, která není na kandidátní listině pro příslušné volby. Kompletní vizitku musí namluvit jediný kandidát (není možné, aby v rámci jedné vizitky odpovídalo více kandidátů). Pokud strana nebo kandidát nahrávání vizitky odmítne (a nenominuje za sebe jiného kandidáta podle tohoto článku pravidel), nereaguje na návrhy termínů nebo odmítne respektovat tato pravidla, odvysílá Český rozhlas místo příslušné vizitky informaci o tom, že strana nabídky na nahrání a odvysílání vizitky nevyužila.
 • ČRo poskytne kandidátům otázky předem, kandidát se tak může připravit.
 • Kandidát má na každou odpověď časový limit (60 sekund pro první otázku, 30 sekund pro odpověď na každou z dalších pěti otázek). Kandidát samozřejmě může odpovědět v kratším čase, ušetřené sekundy se nepřevádějí pro další otázky. Pokud je odpověď delší, bude ukončena po uplynutí limitu jinglem „Časový limit pro odpověď vypršel“. 
 • Nahrávání probíhá ve studiích Českého rozhlasu.
 • Kandidát při odpovědích nesmí využívat připravený text nebo poznámky – musí mluvit z hlavy, bez papíru či elektronického zařízení (notebook, mobil, tablet atp.). Kandidát může mít u sebe stopky a sledovat, kolik času na odpověď mu ještě zbývá.
 • Vizitky se natáčejí na první pokus – není možné natáčet více verzí a potom z nich vybírat. V případě, že se kandidát zaškobrtne nebo ztratí v odpovědi, může se vrátit maximálně na začátek příslušné věty a tu zopakovat. Tento krok je možné v dané odpovědi provést jen jednou.  V takovém případě se chybná část odpovědi vystřihne a nezapočítává se do časového limitu.
 • Český rozhlas musí odmítnout vysílaní odpovědí nebo jejich částí, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, Kodexem Českého rozhlasu nebo těmito pravidly. O nevysílání odpovědi nebo její části rozhoduje ředitel příslušného regionálního studia Českého rozhlasu.
 • Kandidát nesmí ve svých odpovědích urážet a napadat jiné politické subjekty nebo kandidáty. Vizitky slouží k prezentaci politických záměrů kandidáta nebo jeho politického uskupení, nikoli k napadání kandidátů nebo jiných politických subjektů. Pokud kandidát nerespektuje toto ustanovení, rozhodne ředitel příslušného regionálního studia Českého rozhlasu o nevysílání příslušné části vizitky podle čl. 9 těchto pravidel.
 • Pořadí vizitek ve vysílání bude rozlosováno za účasti notáře v Českém rozhlase 24. srpna 2018. Každá vizitka bude odvysílána jednou ve vysílání ČRo Regina DAB Praha a jednou ve vysílání ČRo Region, a to tak, aby všechny vizitky byly odvysílány nejpozději do 2.10.2018 včetně. Konkrétní vysílací časy určí ředitel příslušného regionálního studia. Součástí natáčení vizitky je i pořízení fotografie kandidátky/kandidáta pro účely webové prezentace.
 • Odpovědnou osobou za nahrávání vizitek je koordinátor regionálního Zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu. Odpovědnou osobou za vysílání vizitek je ředitel příslušného regionálního studia Českého rozhlasu. Případné spory řeší ředitel Zpravodajství a ředitel Regionálního vysílání ČRo.

Pravidla naleznete také v příloze. 

Autor:  Oddělení komunikace

Nové články v rubrice

Zákulisí Českého rozhlasu

Ekonomika a hospodaření ČRo

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas