Institut ekumenických studií

Studium teologie patřilo v době zakládání univerzit k pilířům tehdejšího vzdělání. Dnes stojí poněkud na okraji. Vystudovaní teologové mají ale rozhodně co nabídnout a to i v oborech, kde byste to nečekali. Mezi teologickými směry má zcela zvláštní místo studium ekumenické teologie.

Myšlenka Institutu ekumenických studií se u nás objevila na začátku 90. let. Lidé z různých církví chtěli vytvořit studium pro laiky, které bude už od začátku srovnávací teologií z různých tradic.  Kde budou lidé z různého církevního prostředí společně studovat a zároveň budou mít také učitele z různých církví. Říká první ředitelka institutu Ivana Noble.

Ivana Noble: „V roce 1994 jsem začínali s výukou, takže už za sebou máme více než 10 let. Postupně jsme došli k tomu, že náš program byl akreditován pod Evangelickou teologickou fakultou nejprve jako bakalářský program a od loňského roku máme poprvé také magisterský program teologie křesťanských tradic. „    

Dnes na institutu studují nejen lidé z různých církví, ale také z různých profesí a různého věku.    

Ivana Noble: „Naší nejmladší studentce je 19 let, našemu nejstaršímu studentovi je 75 let a opravdu tam máme celé spektrum věkových skupin. Máme tam poměrně hojně zastoupeny lidi z humanitních oborů, ať to jsou jazyky, učitelství, filozofie, máme tam lidi z uměleckých oborů jak výtvarných tak hudebních. Poměrně velkou část přírodovědců a dokonce tam máme také lékaře. To co je pro mě velmi zajímavé, když vlastně dojde na dialog nejenom mezi různými tradicemi, ale také mezi různými přístupy v rámci našich seminářů.“

Motivace studentů je různá. Pro některé je teologie  reflexí vlastní duchovní cesty, která pomáhá pochopit souvislosti  v životě.  Pro jiné je spíš vědou, která může vést dialog s jinými vědními obory.  

Ivana Noble: „My, když jsme tohle studium zakládali, tak jsme předpokládali, že naši absolventi se budou život svojí druhou profesí a tuto teologickou odbornost využijí ve svém církevním životě nebo ve svém osobním životě. Ale mnohem častěji si nakonec našli zaměstnání, kde kupodivu využili obojí –  naši absolventi dnes pracují v médiích, někteří pracují v neziskových organizacích, další učí na středních a někdy i vysokých školách a to právě pro mě je velmi zajímavé, když se jim podaří skloubit třeba politologii a teologii, kdy najednou jsou schopni rozkrýt duchovní, náboženskou i teologickou problematiku, která s tou politikou také souvisí.“

Jak je patrné, na ekumenickém institutu studují především lidé, kteří mají své civilní zaměstnání, nebo studují jinou vysokou školu a teologií si chtějí své vzdělání obohatit. Tomu odpovídá i forma studia – učí se převážně večer nebo na intenzivních kurzech. Přihlášky ke studiu lze podat jako na každou vysokou školu do konce února. Více informací najdete na www.iespraha.cz.