Jak církve nakládají s navráceným majetkem?

9. červen 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vnitřní prostor kláštera pražských dominikánů, ambit s rajským dvorem, vytváří velmi intimní a tiché prostředí uprostřed městského ruchu. Otevřená arkáda ambitu připomíná italské kláštery.

Majetek se církvím – vlastně z 98,5 % církvi jediné – římskokatolické vracet bude. Církevní restituce platí, ústavní soud je odmítl zrušit. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi napadla u ústavního soudu opozice. Církve během 30 let mohou získat majetek a peněžní náhrady ve výši 134 miliard korun.

Co se s nemovitým majetkem bude dít?

Odpověď můžeme hledat v paralelách s minulostí. Část církevního majetku stát už totiž vrátil – relativně brzo po převratu v roce 1989 takzvaným výčtovým zákonem. Jednalo se ovšem opravdu o zlomek, odpovídající možná jednomu procentu z celkového množství.

Ve výčtovém zákonu byly zejména stavby, a to především ty, které stát sebral řádům. Ty bez budov vlastně nemohly obnovit svou činnost. Jedním z příkladů je pražský klášter dominikánů přiléhající ke kostelu sv. Jiljí, nazvaný Dominikánská 8.

Klášter má k dispozici sál bývalé letní jídelny, tzv. barokní refektář, ve kterém pořádá různé vzdělávací, kulturní i společenské aktivity. Krásná historická prostora ovšem nedisponuje žádným provozním zázemím.

Klášter projde rekonstrukcí. Její projekt vznikal v ateliéru architekta Josefa Pleskota. Právě tento architekt byl hostem jedné z mnoha debat, které se v Dominikánské 8 pořádají. Josef Pleskot debatoval o postsekulárním umění a o vztahu současného umění a spirituality.

„Veřejné debaty jsou jen jeden ze způsobů, jak se dominikánský klášter otevírá veřejnosti,“ doplňuje Benedikt Mohelník.

„Nabízíme také třeba hudební koncerty, korespondující s liturgickým rokem,“ upřesňuje Mohelník. Další cykly jsou třeba literární, tento semestr se u dominikánů debatovalo třeba o trilogii J. R. R. Tolkiena Pán prstenů.

Otevřít se městu

Pražští dominikáni se do svého kláštera vrátili záhy po pádu komunismu, ovšem v objektu prováděli jen nejnutnější úpravy a celková rekonstrukce už je opravdu nutná. Projekt Josefa Pleskota počítá mimo jiné s tím, že se klášter otevře světu a městu ještě více než dosud.

Nový podzemní sál bude přístupný z nového vstupu. Díky zapuštění pod úroveň ambitu nebude provoz sálu narušovat tiché prostředí kláštera. Samozřejmostí bude technické vybavení, které umožní pořádat vzdělávací a kulturní programy na současné úrovni.

V klášteře jsou už teď pokoje pro hosty. Těm se říká cely a svým prostým zařízením kopírují cely mnichů. A to se nebude měnit ani při rekonstrukci.

Programy pro veřejnost se odehrávají v barokním refektáři a v budoucnu by k němu měl přibýt i multifunkční prostor. Nový sál bude ve sklepení, na úrovni Prahy 14. století.

Podrobnosti o rekonstrukci kláštera dominikánů v Praze najdete na adrese www.dominikanska8.cz.

autor: Magdaléna Trusinová
Spustit audio