Jak prožívat v dnešní době postní přípravu na Velikonoce

17. únor 2013

Popeleční středou skončil masopust a začala postní doba. 40 dní se křesťané připravují na největší svátky – Velikonoce. Je to čas ztišení, zklidnění i reflexe vlastního života.

Na smysl postní doby se ptala Teresie Bečková provinciála dominikánského řádu Benedikta Mohelníka.

V druhé části pořadu si představíme zcela originální inspiraci pro postní dobu, kterou představuje kolekce postních obrazů Patrika Hábla v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Návštěvníci je poprvé mohli vidět na Popelci umělců, který se zde konal letos už po osmnácté.

14 postních monotypů Patrika Hábla je rozmístěných po celém interiéru kostela. Na první pohled si jich téměř nevšimnete, zdá se, jako by tam byly odjakživa. Při bližším zkoumání zjistíte, že atmosféra kostela se změnila. Místo jasných příběhů, jako je na příklad Proměnění Páně nebo obrazy ze života jezuitů sv. Ignáce a Františka Xaverského, se na vás z barokních rámů dívají abstraktní krajiny, které jakoby nastavují zrcadlo našim krajinám vnitřním.

Spustit audio