Jak využít svědectví pamětníků ve výuce?

21. květen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vzdělávací platforma IWitness

Více než 1500 nahraných vzpomínek očitých svědků pohnutých událostí 20. století nabízí učitelům a jejich studentům vzdělávací platforma I Witness. Část rozhovorů je v češtině, většina pak v angličtině či jiných jazycích. Databáze nabízí zpovědi přeživších holokaustu i dalších genocid, například ve Rwandě, Arménii a Kambodži. Jak se dá platforma využít na českých školách? Ptáme se Martina Šmoka z instituce USC Shoah Foundation.

Vzdělávací platforma má podle Martina Šmoka široké využití a zdaleka se neomezuje jen na hodiny dějepisu:

„Ten obsah přímo vybízí k použití v hodinách etiky, náboženství nebo toho, čemu se dříve říkalo občanská nauka. Zároveň ale vzhledem k tomu, že platforma obsahuje integrovanou online střižnu, je i vhodným nástrojem k výuce mediální a digitální gramotnosti a samozřejmě tvůrčí umělecká činnost se může stát hlavní nosnou linií různých druhů kreativních seminářů na školách.“

Říká Martin Šmok. Učitelé mají k dispozici 4 již předzpracované aktivity v češtině – o genocidě, příjezdech do Osvětimi, poválečných návratech z koncentračních táborů a o fenoménu uprchlictví. Ze stovek nahrávek se ale dají sestavit i další aktivity šité na míru přímo pro konkrétní třídu – záleží na aktivitě jednotlivých učitelů:

„Například v Plzni se jedna naše aktivistická pedagožka rozhodla, že přeloží anglickou aktivitu věnovanou rasismu v USA. Jmenuje se „Najdi své místo v autobuse“ a rozebírá fakt, že země, která celý svět poučuje o tom, jak být demokratický, měla v nedávné době rasové zákony ne nepodobné zákonům třetí říše a nacistického Německa.“

Vzdělávací platforma IWitness nabízí letní semináře pro učitele

Organizace Shoah Foundation pořádá pro učitele pravidelné semináře, kde je seznamuje s tím, jaké různé možnosti platforma IWitness nabízí:

„Asi nejaktivnější jsou pedagogové v Plzni a Ostravě, co se týče vytváření vlastních aktivit. Máme i aktivní pedagogy v Hradci Králové, Uherském Hradišti nebo Opavě. Ten okruh se pozvolna rozrůstá, stejně si ale myslím, že většina pedagogů, kterým by se to hodilo, o platformě zatím ještě neví.“

Platforma je zdarma a její část je přístupná každému, většina vzdělávacích aktivit se pak otevře pedagogům a studentům po registraci.

„Ten finální cíl je daný médiem filmových svědectví pamětníků, které samo o sobě pomáhá narušovat představu toho, že se historie odehrává jako nějaký abstraktní politický souboj skupin lidí, protože tím, že každá ta filmová vzpomínka je vzpomínkou jednoho konkrétního člověka, tak to umožnuje studentům i učitelům pochopit, že historie je součtem individuálních lidských osudů, kde se každá bytost rozhoduje sama za sebe.“

Uzavírá Martin Šmok.


Platforma IWitness (hypertext: http://iwitness.usc.edu/) je primárně v angličtině. Některé úryvky ze svědectví, včetně těch v češtině (nebo s českými titulky) lze sledovat i bez registrace (http://iwitness.usc.edu/SFI/BrowseTopics.aspx). K aktivitám připraveným pro použití v hodině se lze dostat až na základě registrace, ale i ta je zdarma.

Eva Roubíčková se narodila roku 1921 v Žatci, její tatínek byl profesorem na tamním gymnáziu. Po obsazení československého pohraničí nacistickým Německem celá rodina uprchla do Prahy. Po přijetí rasistických zákonů vylučujících osoby označené za Židy ze společnosti byla celá rodina na konci roku 1941 deportována do ghetta v Terezíně.
Interview bylo natočeno 19. ledna 1996 v Praze.

autor: Leona Matušková
Spustit audio