Jan Dedek

* 1. 5. 1906 – † 6. 5. 1945 (8. 5. 1945?)

O herci Janu Dedkovi, který začátkem května 1945 ve svých devětatřiceti letech zahynul při bojích o rozhlas, mnoho nevíme. Narodil se 1. 5. 1906 v Kojetíně (pravděpodobně na Havlíčkobrodsku), vyrůstal společně s bratry Karlem a Cyrilem. Rodina se z Kojetína nejspíš brzy odstěhovala. Jan později údajně bydlel na Praze 1 v Křižovnické ulici.

V dospělosti se věnoval herectví, jak v roce 1930 sdělil jeho bratr Karel úřadům, Jan Dedek byl majitelem loutkového divadla a neměl stálé bydliště. Úřady se o něho znovu zajímaly v roce 1941, kdy zjistily, že Dedek není členem Svazu českého herectva a bylo mu odebráno koncesní povolení. Dle tajemníka svazu „cestuje Dedek po venkovských městech, kde pravděpodobně hraje bez koncesního povolení“.

Později byl vyšetřován ve věci zpronevěry peněz divadelního ředitele Josefa Chládka v Praze, jehož byl Dedek zástupcem. V lednu 1942 bezpečnostní rozhlas vysílal zprávu o pátrání po Dedkovi:„Hledá se Jan Dedek, nar. 1. 5. 1906 v Kojetíně, tamtéž příslušný, syn Leopolda a Karolíny, rozené Zgodové, divadelní herec, posledně u společnosti Frant. Grabingera. Zprávu o bydlišti Jana Dedka četnické stanici Proseč u Skutče“. Vypátrali ho v Pardubicích.

Dedkovo zapojení v Pražském povstání není blíže známo. Zahynul hned první den bojů, 5. 5. 1945 na dnešní Vinohradské třídě, jiné zdroje uvádějí jako datum nálezu těla 8. 5. Před pohřbením bylo jeho tělo uloženo na očním oddělení Všeobecné nemocnice (dnešní Fakultní nemocnice Královské Vinohrady).

Nevíme, zda a jak byla o jeho úmrtí informována rodina. Ohledací list si v červnu 1945 zapůjčil Miloš Daniel z Jemnice, kapelník divadla. Dedkovi byl in memoriam udělen v prosinci 1945 Československý válečný kříž 1939.

Zdroje
NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1941–1950, k. 1464, sign. D 275/3 dedek jan 1906