Jan Hus a Kostnice

4. červenec 2009

V pondělí si připomeneme památku Mistra Jana Husa. Tradiční slavnosti proběhnou kromě jihočeského Husince a pražské Kaple betlémské i v německé Kostnici. Jméno českého náboženského reformátora tam v zapomnění rozhodně neupadá, jak se o tom při své návštěvě ujistíme v následujícím příspěvku.

Na místa, připomínající Husův marný boj se středověkými církevními autoritami, narážíme v Kostnici téměř na každém kroku. K nejvýznamnějším patří dům, kde se podle tradice český kněz po svém svobodném příjezdu do města ubytoval a který dnes slouží jako Husovo muzeum. V roce 1923 ho zakoupilo konsorcium tehdejších československých bank a předalo do majetku pražské Husovy společnosti, která ho vlastní dodnes. V časech železné opony objekt chátral a prý až intervence někdejšího kancléře Willyho Brandta donutila československé úřady ho opravit. Dnes je v něm muzeum, seznamující návštěvníky s Husovým životem, jeho názory i okolnostmi jeho upálení.

Slabou čtvrthodinku chůze od Husova domu je další nepřehlédnutelná dominanta Kostnice: monumentální gotická katedrála Panny Marie. Zde se v letech 1414 až 18 scházel známý koncil, zde český reformátor obhajoval před svými žalobci své názory. Místo, kde údajně stál, je v dlažbě označeno křížem. Mistr Jan sem v první fázi procesu docházel několikrát denně. Ulice, která spojuje katedrálu s Husovým domem, dnes nese jméno Hussenstrasse.

S Husovým pobytem je rovněž spjat bývalý klášter na malém ostrůvku v Bodamském jezeře. Zde byl nepohodlný kněz po svém zatčení v prosinci roku1414 až do svého upálení vězněn. Nahlédnout do jeho cely však možné není, rozsáhlý areál kláštera slouží dnes jako hotel.

A ještě jedno místo nemůžeme pominout: malý parčík na kraji města, kde nápis na hrubě opracovaném kameni sděluje: Zde byl roku 1415 upálen český reformátor Jan Hus a o rok později jeho krajan a žák Jeroným Pražský. Zdali se tak stalo opravdu tady, to se už ale nikdy přesně nedozvíme.

autor: Jakub Šiška
Spustit audio