Jeruzalémská bible I.

30. prosinec 2009

Když je vydávána "kniha knih", veškeré zásluhy jistě nelze vypsat a docenit. Ale určitě je dobré se o to alespoň pokusit, některé naznačit, k dobrému odkázat, překvapivé zmínit. Řeč je konkrétně o třetím letošním překladu úplného biblického textu, jenž byl (vedle "Bible 21" a "Studijního překladu") vydán pod názvem "Jeruzalémská bible".

Formální a chronologické náležitosti českého překladu Jeruzalémské bible jsou již dostatečně známé. Od roku 1980 jej pořizovali František X. Halas se svojí manželkou Dagmar z francouzského originálu (La Bible de Jérusalem, první vydání 1954, definitivní, z něhož bylo překládáno do češtiny - 1973). Ten vznikl v padesátých letech minulého století jako jeden z hmatatelných výsledků Jeruzalémské biblické školy, založené na konci devatenáctého století francouzskou komunitou dominikánů v Jeruzalémě.

Nejspolehlivěji zřejmě veškeré podrobnosti o dominikánském díle v Jeruzalémě, o peripetiích i vizích jimi zakládaného a vedeného pracoviště (jehož se účastnila i řada příslušníků řádu pocházejících z českých zemí, např. Vincent Zapletal - "první a zřejmě nejvýznamnější český student Biblické školy v Jeruzalémě", Pavel Škrabal - překladatel Nového zákona z řečtiny a spolupracovník na překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského či orientalista Alois Musil) podává třetí letošní číslo časopisu Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu.

Zmíněná škola je jeho tématem a v obsahu je možné číst především podrobný náhled do dějin (Tomáš Petráček, Pravda se nemá čeho bát. Stručné dějiny Jeruzalémské biblické školy), také Vzpomínky na Svatou zemi z pera Marie-Josepha Lagrange OP či portrét Rolanda Étienna Guérina de Vauxe OP, výrazné postavy Pařížské Biblické školy. V čísle jsou obsaženy i dvě zásadní chronologie - "Kalendárium Jeruzalémské biblické školy", počínající rokem 1855, kdy se narodil P. Lagrange a končící letopočtem 2002, kdy: "Joseph kardinál Ratzinger ke 100. výročí Pařížské Biblické školy prohlašuje, že učitelský úřad v období modernismu nepřiměřeně zúžil prostor pro teologické bádání" (tento text je publikován i česky v časopise Communio 2003). Druhý podstatný časový sled naznačuje cestu k českému vydání Jeruzalémské bible: "Příprava české Jeruzalémské bible". Zde je prvním datem "leden 1980: Stanislav Krátký přivádí Dominika Duku OP na návštěvu k manželům Dagmar a Františku X. Halasovým a získává je pro český překlad Jeruzalémské bible." Opačný horizont už je současnost, rok 2009 jako přípravný a realizační pro vydání tohoto (lehce spočítejme - devětadvacetiletého) úsilí: "Při návštěvě papeže Benedikta XVI. V České republice mu je 26. září ve Španělském sále na Pražském hradě předán slavnostní výtisk českého překladu Jeruzalémské bible."

Jeruzalémská bible, Krystal OP v Praze + Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2009, překlad Dagmar a František X. Halasovi, str. 2240.

Spustit audio