Jiří Sládeček - „Noc proběhla klidně, v občasných přestřelkách“

28. duben 2015

S odbojem Jiří Sládeček spolupracoval již v roce 1944, kdy přesně narýsoval plán vojenského letiště v Plzni. Jeho fotografie pak putovaly přes hranice. Pátého května byl v Praze náhodou, a to kvůli bombardování a následnému přerušení staveb ve Škodových závodech v Plzni. Když viděl, že je revoluce na spadnutí, vydal se do Štefánikových kasáren, kde nafasoval uniformu, zbraň a spolu s ostatními se vydal k rozhlasu. Při výbuchu druhé bomby, kterou Němci v neděli 7. května svrhli na rozhlas, byl zraněn – přeřezané tepny v obličeji. I když špatně viděl, dostal se k ošetřovně a přežil.

Střet Čechů s Němci v rozhlase byl zpočátku velmi nepřehledný. „Celý boj byl akcí jednotlivců nebo skupin, které se volné sdružovaly kolem důstojníků, četníků a policistů nebo vládních vojáků. Na chodbách námi obsazených bylo též několik lehce zraněných, protože nepřítel střílel z dolejších pater do oken. Celý boj byl ztížen nepřehledností bojiště a potom tím, že v množství chodem ze schodišť neustále muselo zjišťovat, zda proti nám nestojí naši. Nejhorší boj byl z 1. poschodí do přízemí.

Když v sobotu Češi ovládli rozhlas, vydali se někteří muži na pomoc do jiných částí města. „V noci bylo svoláno důstojníky shromáždění velitelů čet a povstalců, kde byly definitivně stanoveny úseky čet, překontrolováno množství obranných prostředků. Výsledek: Nedostatek mužstva, zbraní, střeliva a hlavně ručních granátů. O posily bylo neustále telefonicky žádáno.

Ještě téže noci Němci zaútočili ze sídla firmy Bosch, které obsadili. „… pak položili do dvora kulometnou palbu, při tom mužstvo stále odpovídalo klečíc za nedostatečnými kryty nebo volně ve dvoře.

Věk v květnu 1945: 33 let
Povolání: stavební inženýr
Bydliště: Praha

autor: Naďa Buchtová
Spustit audio