Joel Ruml: Ježíšův příběh nepatří do minulosti

2. duben 2010

O Velikonocích si křesťané na celém světě připomínají Ježíšovo ukřižování a zmrtvýchvstání. „Mně se zdá, že někdy s Velikonocemi a vůbec už nemluvím o letnicích, o svatodušních svátcích máme rozpaky jako společnost nebo jako lidé, kteří teď žijeme,“ řekl Rádiu Česko synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml.

„To Ježíšovo směřování ke konci nebo k etapě, na které je kříž jako memento, když nevinný končí, je v prvé řadě křesťany pojímáno jako obraz božího rozhodnutí ne se nějak trýznit nebo trestat, ale božího rozhodnutí pomoci člověku. To je tím obrazem paradoxu: nevinný na kříži a zároveň obrazem důsledku boží lásky. Pán Bůh chce, aby člověk poznal, že k němu patří jako jeho stvoření, ale Pán Bůh chce, aby jeho stvoření nehynulo smutky a zmatky a třeba i nezvládáním základních životních rolí,“ dodal Ruml.

„Pán bůh chce, abychom opravdu žili tento život jako dar, jako něco, co máme naplňovat, z čeho máme mít radost, za co máme být vděčni, a tím vlastně proměňovat život celého světa,“

Ježíš byl podle bible ukřižován v pátek, třetí den vstal z mrtvých.

„Jádrem velikonoční zvěsti, Ježíšův příběh, není událost, která je uzavřena do minulosti, že nepatří do minulosti, že Ježíš se setkává se mnou stejně jako s kdekterým posluchačům, který o to stojí, staví se vedle mě a chce mě vést dobrou cestou,“ uvedl Ruml v našem vysílání.

autoři: ldv , mvo , tpa
Spustit audio