Josef Máška

Josef Máška pomáhal se získáním budovy rozhlasu. Bojoval jen 5. května. Poté, co Češi rozhlas dobyli, byl odvolán na pomoc policejního revíru 63.

Do vnitřních prostor rozhlasu se s kolegy dostal přes střechy. S nepřítelem začali bojovat v nejvyšším patře. „Asi po dvouhodinovém boji v severovýchodní části budovy, dostali jsme se ke druhému poschodí, přičemž bylo několik raněných i padlých.

V místě používali jsme ručních granátů. (…) Byly to též granáty, které měli esesáci připravené v patrech k obraně. Mezi tím bylo použito pistolí. Použili jsme i vypouštěním vody z hydrantů do druhého poschodí, ale musili jsme od toho upustiti, ježto to bylo na překážku i nám. Zde ve druhém poschodí, ale musili jsme, nuceni pro prudkou obranu granáty, vystoupiti do vyšších poschodí, nežli jsme dostali další bojové posily a střelivo.

Věk v květnu 1945: 33 let
Povolání: policejní strážmistr
Bydliště: Praha