Josef Pašek - „Hnali jsme civilní Němce na roh rozhlasu...“

Josef Pašek se účastnil bojů o rozhlas od samého počátku. K rozhlasové budově dorazil v poledne 5. května 1945. Společně s 15 muži se pokoušel neúspěšně dostat do hlavního vchodu. Přibližně o hodinu později pomáhal vládnímu vojsku a hasičům s evakuací rozhlasového personálu a hudebníků, kteří slézali po žebříku dolů na dvůr. Později asistoval na stráži v Balbínově ulici a v ulici U Kameníčků.

„K hlavnímu vchodu jsme se snažili dostat podél zdi, v čemž nás účinně podporoval nějaký mladík, který z protějšího domu stále ostřeloval I. balkon, a tak odvrátil pozornost Němců od nás. V této přestřelce byl zasažen můj spolubojovník, jehož jméno mně není známo. Měl vyhřeznutý mozek a v tomto stavu jsme jej odnesli na dvůr. Mezi touto dobou přijel autobus s německými vojáky na pomoc rozhlasové posádce, takže byl přístup ke vchodu ještě více ztížen."

„Zúčastnil jsem se také odklizovacích prací po rozbití hlavního vchodu od bomby, která tam byla shozena německým tryskovým letadlem, přičemž bylo mnoho mrtvých, jejichž utržené části těl se ještě hýbaly.“

Věk v květnu 1945: 41 let
Povolání: člen technického personálu Národního divadla
Bydliště: Strakonice