Josef Zima

* 29. 5. 1915 – † 7. 5. 1945, technický úředník Radiojournalu

Úředník Josef Zima se během Pražského povstání zapojil do obrany svých rodných Lahovic u Prahy a těsně před koncem války padl. Bylo mu necelých třicet let. Narodil se 29. srpna 1915 jako jediné dítě Marie a Josefa Zimových. Otec pracoval jako úředník a byl členem národně socialistické strany. Rodina žila v Lahovicích, které jsou dnes součástí městské části Praha - Zbraslav.

V letech 1929–1932 se Josef Zima ml. vyučil elektromechanikem u firmy Telegrafia Praha a následně až do počátku 40. let pracoval u různých firem jako elektromontér či telefonní mechanik. Od roku 1943 byl zaměstnán v Československém rozhlase jako technický úředník. Na konci 30. let, konkrétně od října 1937 do dubna 1939, absolvoval vojenskou službu jako telefonní mechanik ve spojovacím oddíle s hodností svobodníka. Nebyl členem NSDAP, Červeného kříže ani žádného sportovního spolku.

Josef Zima ml. se spolu se svým otcem účastnil Pražského povstání v domovských Lahovicích. Poté, co v neděli 6. 5. 1945 upadla již osvobozená Zbraslav zpět do rukou nacistů, jednotky SS postupovaly údolím Vltavy na Prahu. Na cestě musely překonat Berounku a za ní obec Lahovice. Tam se bojů kromě místních účastnili i vládní vojáci a Ruská osvobozenecká armáda neboli Vlasovci. Povstalci v Lahovicích jednotky SS, které byly vyzbrojeny tanky a obrněnými vozidly, významně zdrželi. Nakonec však povstalci museli ustoupit ku Praze a nacisté strategický most přes Berounku po několika neúspěšných pokusech překročili v neděli 7. 5. 1945 ráno a začali se mstít.

Při obraně Lahovic a okolního předměstí Prahy padlo 22 osob. Dalších 21 místních obyvatel (včetně žen, dětí a starců) nacisté popravili po obsazení Lahovic. Mezi popravenými ze 7. 5. 1945 byl i Josef Zima ml. Ve stejný den při bojích v Lahovicích padl i jeho dvaašedesátiletý otec.
Poslední německé jednotky opustily Zbraslav a okolí 10. 5. ráno, kdy již byla Praha osvobozena Rudou armádou. Otec a syn Zimovi byli pohřbeni 11. 5. v Lahovicích do Společného hrobu hrdinů. Pozůstalá matka a manželka Marie Zimová, která zůstala bez prostředků (perzekuce se navíc dotkla i jejího švagra, který přežil věznění v koncentračním táboře) obdržela po skončení války od rozhlasu finanční podporu.