K oslavě milénia zavraždění svatého Václava byl v pražských Vršovicích postaven avantgardní kostel

29. září 2018

Jedenáct let po vzniku samostatného Československa si naši předci připomínali tisíc let od zavraždění svatého Václava. A právě k oslavě tohoto milénia byl v pražských Vršovicích v roce 1929 postaven avantgardní kostel svatého Václava.

Originální kostel svatého Václava na vršovickém náměstí Svatopluka Čecha je prvním českým kostelem, který byl postavený s využitím železobetonové konstrukce. Proslulý je svým výrazným funkcionalistickým slohem architekta Josefa Gočára. O jeho vzniku vypráví historik architektury Zdeněk Lukeš.

„Ten Gočárův kostel vznikl na základě velké soutěže, která byla vypsaná na sklonku 20. let. Té soutěže se zúčastnila řada architektů a byli tam i některé na svou dobu zajímavé experimenty.“

Tyto experimenty ovlivnil slovinský architekt Jože Plečnik, který projektoval proslulý kostel Nejsvětějšího srdce Páně na pražském Náměstí Jiřího z Poděbrad.

„Chtěl, aby ten kostel byl co nejdemokratičtější, aby třeba všichni dobře viděli na oltář, spekuloval dokonce s tím, že loď bude spíš širší než hlubší, a to dokonce chtěl vyzkoušet u vinohradského kostela, což se nakonec nepodařilo. Ale podobné experimenty potom zkoušeli právě účastníci té soutěže na vršovický chrám na náměstí Svatopluka Čecha. Takže už to bylo zajímavé.“

Návrh kostela vznikl na základě veřejné architektonické soutěže vypsané v listopadu 1927. Z 52 návrhů nebyl nejprve vybrán jednoznačný vítěz, o rozpracování byli požádáni tři architekti.

„Mezi nimi byl slavný český architekt Josef Gočár, ale také třeba jeho dva žáci: Pavel Smetana a Alois Wachsman, který byl mimo jiné i známý surrealistický malíř. Nicméně Gočár potom Wachsmana, svého žáka z akademie výtvarných umění, přesvědčil, aby se s ním spojil v tom druhém kole, zatímco Pavel Smetana to odmítl a předložil vlastní návrh. Ten společný návrh Wachsmanův a Gočárův potom celou tu soutěž vyhrál.“

Zajímavé bylo, jakým způsobem architekti pracovali s terénem, kde kostel stojí.

„To náměstí má svažitý terén a oni to velice pěkně využili a udělali ten chrám takový stupňovitý. Střecha tvoří takové schody a je tam štíhlá zvonice. Samozřejmě je tam železobetonová konstrukce, která umožňovala vytvořit tu kostelní loď skutečně moderní, nečleněnou, zajímavou.“

Díky železobetonové konstrukci v kostele nejsou sloupy, které by oddělovaly hlavní chrámovou loď od bočních. Zajímavé je rovněž řešení osvětlení: denní světlo tam dopadá širokými střešními okny a jeho intenzita se stupňuje směrem k hlavnímu oltáři – to vytváří optickou iluzi nekonečného prostoru. Architekt Alois Wachsman navrhl dnes už zaniklou barevnost interiéru kostela.

„Zajímavé je, že zatímco ten kostel byl zvenku bílý, tak uvnitř Gočár uplatnil výraznou barevnost. To už dnes není vidět, ale pokud by tam došlo k nějaké další rekonstrukci, tak se už pravděpodobně k tomu původnímu návrhu přihlédne.“

A jak docent Zdeněk Lukeš dodává, významná byla i spolupráce s výtvarníky.

„V tomto případě jich byla celá řada. Připomínám třeba, že i jedna plastika právě toho patrona kostela svatého Václava byla vyrobena podle skici českého sochaře Stefana teprve nedávno a osazena na tu věž.“

Majestátní prostor kostela svatého Václava na pražském Náměstí Svatopluka Čecha bude možné navštívit v neděli 28. října od 12 do 18 hodin v rámci projektu OpenHouse. Návštěvníkům bude zpřístupněna nejen hlavní loď, ale také kůr, boční prostory, bývalá pohřební kaple a dolní střecha.

Spustit audio