Kaple malíře a grafika Patrika Hábla v Galerii DOX

8. červen 2013

V pražské galerii DOX vystavuje svá díla pod názvem Transformace krajiny malíř a grafik Patrik Hábl. Jeho tvorba je výsadně abstraktní, obrazy vznikají technikami, které jsou na pomezí malby a grafiky. Výstavě v DOXu bezprostředně předcházela umělecká intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde svými díly Patrik Hábl zakryl během postní doby barokní obrazy.

Malíř a grafik působí na VŠUP v Praze a přiznává, že jeho výstava má i pedagogický rozměr: „Studenti se bojí malovat, protože mají pocit, že je to něco nemístného, co se nesmí. Občas mám pocit, že obraz je sprosté slovo.“

Výstava Patrika Hábla je tedy svým způsobem i obhajobou obrazů – forma je to možná tradiční, ale nepřekonatelná. A její limity stojí za to neustále zkoumat.

Postní obraz Patrika Hábla v kostele Nejsvětějšího Salvátora

To se nejlépe ukazuje v poslední – nejvyšší – výstavní místnosti, kam Patrik Hábl umístil souvislé dílo, které pokrývá tři stěny: „Je to pokus o fyzický vstup přímo do obrazu. Můžeme ho nazývat třeba kaplí nebo svatyní.“

Než kaple v galerii skutečně vznikla, Patrik Hábl celou instalaci velmi důkladně promýšlel. A není divu, dílo je vysoké 6 metrů a pokrývá stěny o délce 30 metrů, člověk tedy vstoupí do obrazu o ploše 180 metrů čtverečních.

Přímo v tomto prostoru se v pondělí 17. června bude debatovat s malířem a grafikem Patrikem Háblem a dalšími hosty nejen o jeho prostorovém obrazu, ale také o umění a spiritualitě a jejich vztahu.

Další podrobnosti o výstavě najdete na adrese http://ctu-uk.cz/kaple-v-galerii.

autor: Magdaléna Trusinová
Spustit audio