Karel Čadek – „Byli jsme tam, kde jsme chtěli být“

Karel Čadek se účastnil bojů o rozhlas v četě škpt. Záruby, která se zformulovala v dopoledních hodinách 5. května 1945. Mimo jiné byl přítomen při vyjednávání německé posádky o kapitulaci, odzbrojil několik německých vojáků, dále ukořistil dva lehké kulomety, tři pušky, dvě pistole a jednu automatickou pušku.

Z rozkazu praporčíka Lojdy se podílel na transportu 17 německých zajatců do Štefánikových kasáren na Smíchově, kde byl vytvořen zajatecký tábor. Zbytek revolučních dní strávil v úseku Štefánikových kasáren na Smíchově.

„Ihned jsem vnikl do sousední budovy rozhlasu, kde jsem se ptal civilních osob a policie, kudy se dostanu do budovy rozhlasu. Bylo mně řečeno, že jedině to půjde střechou, a tak jsem rychle vystoupil se strážm. býv. vl. vojska Herinkem na půdu této budovy, kde jsme po žebříku vylezli na střechu, kde stál policista. Poprosili jsme ho, aby nás vysadil, neb budova rozhlasu jest vyšší, abychom se dostali na střechu rozhlasu. Policista nám pomohl a už jsme byli, kde jsme chtěli být.“

„Když jsme se probojovali až do přízemku, kde jest hlasatelna, tuším, že říkali ‚5‘, jsme s praporčíkem od vládního vojska a s jedním civilistou zatloukli na dveře, které byly zamčeny, aby kdo jest uvnitř vystoupili. Brzy se dveře otevřely a s nejistými kroky vystoupili tři páni, kteří nás s radostí uvítali a vzájemně se políbili.“

Zmiňovaní tři pánové byli hlasatelé Mančal, Kozák a Malík, jak ve své výpovědi uvádí Čadkův kolega – spolubojovník Jaroslav Steiner.

Věk v květnu 1945: 31 let
Povolání: vojenský gážista
Bydliště: Petrovice

Neděle 6. května 1945