Karel Chamra

* 27. 1. 1915 – † 5. 5. 1945, technický úředník firmy Škoda

Více informací se zatím nepodařilo dohledat.