Karel Fišer

Karel Fišer byl součástí ilegálního odboje KSČ. Protože očekával, že se bude něco dít, nosil u sebe celý týden revolver. Pátého května však na bojišti zjistil, že nefunguje.

Zbraň v ruce mu alespoň pomohla získat pušku a náboje na Wilsonově nádraží (nyní Hlavní nádraží). Působil převážně uvnitř rozhlasu.Když měl příležitost, neváhal střílet. Poté, co do budovy přišli dva angličtí vojáci – Tommy a Johny – dovedl je ke kapitánovi Zárubovi a komisaři NKVD Nechanickým. Po skončení povstání zůstal v četě až do 12. května.

Pátého května dopoledne v blízkosti kanceláří kde pracoval (ulice Wilsonova), viděl stavět drátěné překážky. „Jelikož jsem věděl, podle předběžných informací, že 5. 5. je náš den a končí doba utrpení, rozhodl jsem se, ihned ve 12 hodin, že mé místo je v rozhlase, jakožto nejdůležitější složce odboje. Jedině tam doufal jsem najíti možnost odplaty, neboť i já sám na sobě jsem poznal pravou tvář našich okupantů.

Němci se během bojů stáhli do sklepení. Pravděpodobně pro zbraně. Češi je odtud chtěli dostat pryč. „Pak jsem byl veden zase do levé části budovy, tj. směr Balbínova ulice, kde naši hasiči stříkali vodu a snad i něco benzinu. Účinek to mělo veliký, neb Němci se domnívali, že naši chtějí budovu zapáliti.“

Věk v květnu 1945: 41 let
Povolání: úředník
Bydliště: Praha