Katedrála sv. Víta

9. srpen 2008

Už na začátku prázdnin jsme si udělali výlet do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Teď do ní nahlédneme znovu, protože v chrámu je pořád co objevovat a obdivovat.

Každé školou povinné dítě ví, že katedrálu nechal vybudovat Karel IV., český a římský král a císař. Stavba měla být monumentální schránou pro svatováclavské korunovační klenoty a hlavně pro hroby českých patronů a vzácné relikvie. Proč je Karel IV. shromažďoval, na to už odpoví šéf metropolitní kapituly Pavel Kopačka: "Tehdy panovala všeobecná představa, že ten, kdo přijde s ostatky svatých do styku, bude posvěcen. Karel IV. měl snahu český stát posvětit. Svým způsobem se mu to i dařilo, protože rozkvět zbídačeného státu byl za jeho panování naprosto neuvěřitelný a podařilo se mu to bez jediné války."

Jedním z nejkrásnějších oltářů v chrámu, který je zároveň hrobkou, je oltář sv. Jana Nepomuckého. Je barokní a celý z tepaného stříbra. "Je to naprostý unikát. V době barokní málokdy takové věci vznikaly a je to velká pocta našemu světci.", říká Pavel Kopačka.

Postranními dveřmi v levé lodi chrámu jsme vešli do svatováclavské kaple. Z ní vedou dveře do královské pokladnice. "Známé jsou tím, že je v nich sedm zámků, k nimž je zapotřebí sedm klíčů, které otevírají vstup ke korunovačním klenotům."

Připomíná ředitel kapituly Pavel Kopačka. Do pokladnice se ale nedostaneme, a tak zůstáváme ve Svatováclavské kapli. Je v ní hrob svatého Václava, spousta dalších relikvií a překrásná výzdoba. I když se to nezdá, do kaple se vejde neuvěřitelných 200 lidí. "Když přijdou poutníci, nikdy jich není tolik, aby obsadili celou katedrálu a mohli přerušit turistický provoz. Mše se pro poutníky proto slouží ve Svatováclavské kapli. Kde je za zavřenými dveřmi naprostý klid." A s Pavlem Kopačkou pokračujeme v prohlídce: "Teď se ocitáme u těžkých kovaných dveří, což je vstup do tzv. knihovny kapitulních rukopisů. Původně se uvažovalo o tom, že v této místnosti budou uloženy rukopisy, ale bohužel se ukázalo, že to není možné. Tento prostor je permanentně uzavřen, špatně se odvětrává a skříně, které tu byly, postupně zplesnivěly."

Takže v knihovně kapitulních rukopisů nakonec nikdy žádné rukopisy nebyly. Místnost teď čeká na rekonstrukci a pokud se povede a nebude vlhnout, stane se z ní depozitář pro kapitulní umělecké předměty. A na závěr dnešní prohlídky tohoto úžasného chrámu vám šéf Metropolitní kapituly Pavel Kopačka prozradí ještě jedno tajemství: "I katedrála má toaletu, protože i císařpán tam musí, natož arcibiskup. Takže, ano, katedrála má toaletu."

Katerála svatého Víta, Václava a Vojtěcha, která je nejvýraznější stavební i duchovní památkou Prahy, určitě stojí za podrobné zhlédnutí. S její návštěvou rozhodně neváhejte.

Spustit audio