Katolický fond začne podnikat na burze

21. červen 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy peníze

Jak naloží církev s penězi z takzvaných restitučních náhrad? Například katolická církev založila fond, který bude podnikat na burze. Česká národní banka už investování na burze Katolickému fondu schválila.

Jaké pohnutky vedly Katolickou církev k tomu aby ve společenství s Českou obchodní bankou vstoupila prostřednictvím Katolického fondu na burzu, na to odpovídá generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub.

„Katolický fond je projekt biskupů osmi diecézí České republiky, který má za úkol podle kritérií katolické církve zodpovědně, eticky a dlouhodobě hospodařit s penězi tak, aby církev nežila na dluh v budoucnosti, ale dokázala žít z výnosů majetku a plnit své pastorační poslání.“

Obchod je obchod! – chtělo by se zvolat, ale co je to obchod s etickým rozměrem?

„Etické investování je způsob investování, který se nesnaží získávat peníze tam, kde je to v rozporu s morálními pravidly katolické církve. Například tam, kde je dětská práce, tam, kde se vyrábějí zbraně, tam, kde se investuje do farmacie, která slouží k potratům. To jsou příklady toho, co jsou měřítka, kritéria, která pro to stanovili také čeští biskupové.“

Tomáš Holub

Musí být asi dost těžké vidět do všech firem a podniků, zda neporušují základy katolické etiky. Kdo nad tím bude bdít?

„Tak samozřejmě v okamžiku, kdy církev vstupuje na to pole, tak asi nic jiného než povolat odborníky není možné. Je to fond, který v tuto chvíli, podle české legislativy, je společně provozován s ČSOB. A proto tam jsou odborníci, jak ze strany obchodní banky, tak ze strany katolické církve, kteří společně budou mít na starosti jak ty věci, které se týkají finanční stránky, ale i těch pravidel a kritérií, která v té smlouvě, jež je s fondem spojena, jsou obsaženy.“

A můžete už jmenovat členy správní rady tohoto fondu?

„Jsou stanoveni, ale v této chvíli já nemám mandát říct, kdo to bude za ČSOB, ani za katolickou církev, protože to je věc, která přísluší biskupům.“

Každá diecéze si může zvolit, jakou částkou se bude na fondu podílet – jak velký obnos to ve výsledku bude?

„Ty první investice budou v řádu několika stovek milionů a pokud se bude fond chovat úspěšně, tak se bude tato částka navyšovat. Zdůrazňuji, že jde o vytvoření základu pro to, aby církev mohla fungovat a sloužit v České republice, nejde o to podnikat.“

A jak se dívá generální sekretář ČBK Tomáš Holub na případný krach na burze?

„Já se domnívám, že člověk, který věří evangeliu, ví, že peníze jsou věci, na kterých nestojí lidské štěstí. To znamená, že my se zodpovědně snažíme s nimi nakládat, ale to, že není absolutní jistota, znamená, že absolutní jistota je někde jinde.“

autor: Karel Vepřek
Spustit audio