Kniha Otevřené dveře nabízí zajímavý pohled na četbu Bible

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jiří Beneš (ed.): Otevřené dveře

Minulý týden byla v pražském evangelickém kostele sv. Martina ve zdi představena kolektivní monografie biblistů z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Šest členů Katedry biblistiky a judaistiky spojilo své síly a prozkoumali 19. kapitolu Třetí knihy Mojžíšovy. Přeložili také několik prací svých zahraničních kolegů a na závěr nabídli prostor čtyřem kazatelům, kteří na uvedený biblický text sepsali kázání. Na slavnostní představení knihy Otevřené dveře zavítáme v následujícím příspěvku.

V kostele sv. Martina ve zdi se sešli jak autoři knihy, tak jejich studenti a hosté z několika církví. S jakým záměrem byla kniha vlastně psána? Vysvětluje její editor a jeden z autorů, vedoucí Katedry biblistiky a judaistiky na HTF UK v Praze doc. Jiří Beneš:

„My jsme chtěli učinit výsledky toho odborného bádání srozumitelné pro prosté členy církve, kteří si čtou Bibli, a současně i pro naše studenty. A současně jsme chtěli založit takovou formu vzájemné komunikace nás pedagogů, abychom vytvořili tým, který bude společně na něčem pracovat, společně se doplňovat a společně navzájem rozvíjet. A současně abychom to zaměřili vně té komunity badatelů, to znamená zpřístupnit to lidem, které chceme do toho vtáhnout a Biblí je oslovit.“

Třetí kniha Mojžíšova neboli Leviticus nepatří k často čteným biblickým textům. Obsahuje mnoho předpisů a nařízení, které se vztahují k židovskému kultu a chrámovému provozu, ale také řadu přikázání upravujících rodinný, pracovní i společenský život starého Izraele. Mohou mít tedy čtenáři nějaký užitek z četby monografie, která se zabývá jednou konkrétní kapitolou této biblické knihy? Odpovídá evangelický farář a překladatel Mikuláš Vymětal:

„Účel toho sborníku je, aby k přemýšlení nad Biblí přivedl i lidi, které Bible zajímá a současně nemají čas třeba si nastudovat původní jazyky, ale stejně se chtějí přiblížit těm původním významům a pochopit, co všechno je v textu skryto. Je tam hodně židovského, ale jsou tam také křesťanské výklady a také věci jakoby na hranici, vycházející z židovsko- křesťanského dialogu . Je to možnost hluboce se ponořit do kousku Bible.“

Devatenáctá kapitola knihy Leviticus obsahuje slova, která citoval Ježíš jako nejdůležitější přikázání: „Milovat budeš svého bližního jako sebe samého.“ Podle Mikuláše Vymětala to není náhoda:

„Kniha Leviticus je kniha, kterou se začíná studium Tóry. Židovské děti, když začínají studovat, tak nezačínají od Genese, ale od Leviticu. A to zřejmě už bylo v Ježíšově době. A když sahal po tom nejdůležitějším, tak sahal po tom, co nejvíc a nejlépe lidé znají. A nejlépe lidé znají ty věci, které se probírají na začátku. Takže z mnoha důvodů to není náhoda.“

Jaký je vůbec smysl práce biblistů a teologů na našich teologických fakultách? Na tuto otázku odpovídá děkan Husitské teologické fakulty profesor Jan Blahoslav Lášek:

„Všechny teologické fakulty připravují budoucí kazatele a kněze různých vyznání. Kromě toho se představitelé všech teologických disciplín zabývají také odbornou vědeckou prací. A ta má jako hlavní cíl reflektovat skutečnost, ve které žijeme, a učinit teologickou výpověď z hlediska dnešní doby k tomu či jinému problému.“

Kniha Otevřené dveře tyto cíle nepochybně splňuje.