Komunitní křesťanské televize TV Noe a Hope TV

23. srpen 2014

Od čtvrtečních večera žije město Vsetín křesťanským multižánrovým festivalem UNITED. Kdo se do Vsetína nedostal, může alespoň část programu sledovat prostřednictvím televize. UNITED však nenalezne ani v České televizi ani na žádném komerčním kanálu, nýbrž může jej sledovat ve vysílání dvou křesťanských komunitních stanic – TV Noe a HopeTV.

Za komunitní televizi považujeme takovou, která vysílá svůj program pro určitou zájmovou skupinu diváků. U zmiňovaných stanic se jedná o vysílání určené primárně křesťanům – v případě TV Noe, kterou provozuje křesťanské sdružení Telepace, jsou diváky především katolíci, v případě Hope TV, kterou provozuje AWR studio, jsou to členové Církve adventistů sedmého dne. Obě stanice jsou neziskové, nevysílají reklamu a jejich provoz je hrazen z darů diváků a církví.

„TV Noe vysílá již osmým rokem. Začátkem července jsme výrazně posílili svoji přítomnost v pozemním digitálním vysílání, takže nás již diváci mohou chytit v mnohých městech České republiky i pouhým zapnutím svého televizoru.“

TV Noe při natáčení v terénu

Říká vedoucí pražského studia TV Noe Lukáš Jirsa. Samotné vysílání pak charakterizuje jako komunitní, ovšem s mnoha přesahy:

„TV Noe nevysílá jenom pro křesťany, ale také oslovuje ty divácké skupiny, které nenacházejí svůj obsah na jiných televizních stanicích. Jedná se např. o příznivce klasické hudby, folklóru, folku, nebo třeba outdoorového filmu, který má jednou měsíčně vlastní pořad. Veliký úspěch sklidily diskuse Marka Orko Váchy s Karlem Satoriou Jde o život, které byly zaměřené na duchovní témata. A i přes svou jistou náročnost na sledování, kdy probíhá skutečně hluboký dialog mezi dvěma kněžími po hodinu a půl, ten pořad měl velikou sledovanost a veliký úspěch. A nesmíme taky zapomenout na velice oblíbený měsíčník Hlubinami vesmíru, který je velice ceněn komunitou věnující se astronomii v České republice.“

HopeTV je sledována především prostřednictvím internetu. Častým hostem v biblických pořadech je docent Jiří Beneš, vedoucí Katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Program vysílání HopeTV charakterizuje následovně:

Logo HopeTV

„Vysílají se tam sobotní bohoslužby, hudební pořady, velmi navštěvované a (myslím si) i divácky zajímavé jsou přenosy z biblických týdnů. Ty jsou každý rok tři – jeden je v Čechách, jeden na Moravě, jeden na Slovensku. To jsou pořady, které se hodně soustředí na studium a některé z nich i na studium biblického textu.“

Přestože diváky HopeTV jsou především adventisté, Jiří Beneš to ve svých biblických výkladech příliš nezohledňuje:

„Mně jde o to, aby ten můj výklad byl věcný, zřetelný, stručný, aby se věrohodně zabýval tím textem, který vykládám. Jsem samozřejmě otevřen jakýmkoli námitkám, protože ta komunitní televize reaguje na námitky posluchačů a s posluchači komunikuje. Snažím se odpovídat tak, aby to bylo obecně srozumitelné komukoli, kdo se dostane k té televizi.“

Díky výběru hostů a zajímavé hudební dramaturgii získávají obě křesťanské televizní stanice stále více diváků i mezi lidmi, kteří se ani ke katolíkům ani k adventistům nehlásí.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio