Kormutlivý příběh Johánka z Pomuku, doktora dekretů (3/4): Den soudu

Ve čtyřdílném cyklu věnovaném osudům svatého Jana Nepomuckého, jehož život i smrt jsou spojeny s pražskou arcidiecézí za doby působení arcibiskupa Jana z Jenštejna, připomeneme nejenom příběh generálního vikáře Svatovítské kapituly, ale také historické kontexty, pověry a mýty spojené s jeho umučením, svatořečením a následně i s řadou sakrálních památek, které tuto osobnost z historie české církve připomínají.