Kostel svatého Bartoloměje v Semaníně u České Třebové ožil ptactvem nebeským

2. leden 2016

V kostele svatého Bartoloměje v Semaníně mají už třetím rokem pískání na hliněné slavíky. Tato tradice je stará asi 200 let. Podle zpráv v kronikách to tak dělali při vánočních mších vesničané ale i měšťané. Ti představovali ptactvo nebeské, které se přišlo s lidmi též poklonit Ježíškovi.

Naše redaktorka přišla do kostela Svatého Bartoloměje na jednu z posledních nedělních vánočních mší. Nad hliněnými ptáčky klečel správce kostela David Smyčka a naléval do nich vodu. Podle starého vesnického zvyku je za chvíli rozdá dětem i dospělým, aby doprovodili koledy trylky. Budou znázorňovat ptactvo nebeské, které se přišlo poklonit, společně s lidmi narozenému Ježíškovi. Na tuto tradici, narazil pan Smyčka, když pro malé muzeum Semanínské renesance, které je právě v kostele, našli v místním potoce zlomky těchto hliněných ptáčků. V kronikách se nachází v období cca 1700 – 1850.

Vedle oltáře byla připravená doprovodná skupina, vlastně všechno členové rodiny Voleských. Anička nám prozradila, že trylkováním koledy rušit nebudou, protože speciálně některé sloky budou pouze pískané. Ovšem donuťte děti, aby pískaly, jak chtějí dospělí. A tak se trylkování neslo kostelem, při každé sloce koledy.

Mše v kostele sv. Bartoloměje

Nakonec na otázku, jak to bylo s ptactvem nebeským v Bibli, odpověděl děkan Miloš Kolovrátník, který mši celebroval, takto:

„V Bibli žádná taková zmínka není, ale podle starých dobových tradic se takto vánoční mše na vesnicích slavily. Vždyť i na obrazech, kde je znázorněný Betlém, je plno ptáků, kteří společně s lidmi přiletěli Spasiteli zapět a někde má dokonce Ježíšek i ptáčka na ručičce.“

autor: BAL
Spustit audio