Děti a vnuci emigrantů možná dosáhnou snáz na české občanství

státní občanství - Foto: Dana Josefová

státní občanstvíFoto: Dana Josefová

Děti a vnuci bývalých československých občanů, kteří odešli do zahraničí, by mohli snáz získat české občanství. Předpokládá to senátní novela, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna.

Novela odolala návrhu SPD na zamítnutí už v prvním čtení a míří k posouzení do bezpečnostního a ústavně-právního výboru. Počítá s tím, že potomci emigrantů by mohli nabýt české občanství prohlášením. 

Stejnou úpravu obsahovala v minulosti vládní novela zákona o státním občanství, Sněmovna ji ale vyškrtla. Senátu se následně nepodařilo prosadit, aby v předloze zůstala. V dolní komoře tehdy převládl argument, že k českému občanství by se mohli dostat i lidé, kteří třeba ani neumějí česky a nikdy v tuzemsku nebyli. 

„Na jedné straně byla nadšeně přijata možnost dvojího občanství. Na druhé straně vládní novela ve schváleném znění mnohdy rozdělila rodiny, kdy jedno dítě, které se narodilo před možností dvojího občanství, má jiné státní občanství než dítě, které se narodilo po tomto datu", stojí v důvodové zprávě. Postihlo to podle senátorů především rodiny, které musely odejít z bývalého Československa po nástupu komunistického režimu v roce 1948. 

Pokud by byla novela přijata, zájemci o české občanství by k prohlášení museli navíc přiložit doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého nebo československého občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů. Vláda se k senátní úpravě postavila kladně. 

Autor:  Zdeňka Kuchyňová

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas