Královské sny aneb zrození katedrály

2. říjen 2011

Katedrála v siločarách času (1/4): V první části čtyřdílného cyklu věnovaného architektuře a sochařské výzdobě svatovítského dómu se zastavíme u počátků velkého snu, ale také nad otázkami, kdo všechno – kromě Karla IV. – byl iniciátorem tohoto šest století trvajícího stavitelského díla.

Pořad vznikl ve spolupráci s Centrem pro teologii a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a Arcibiskupstvím pražským.

autor: jt
Spustit audio