Krize politiky - prostor pro extrémismus?

28. duben 2012

Při pohledu na turbulentní stav české politiky se člověku derou na mysl suchá konstatování Murphyho zákonů, jako třeba „co se může pokazit, se pokazí“, anebo „každá změna je k horšímu“... a není to ani legrační, ani to není černý humor, protože tristní atmosféra, jež ve veřejném prostoru dnes vládne, se dotýká každého z nás. Profesor Tomáš Halík hodnotí situaci slovy sice vybranými, ale dohromady tvoří vskutku neblahé konstatování.

Tomáš Halík: „Česká politika dneska páchne rozkladem...“

Halík je toho názoru, že česká vláda, potažmo pravice, zklamala. Mluvila o reformách, ale nepromyslela je a lidem je nevysvětlila a zaslouží si tudíž volební výprask.

Tomáš Halík: „Já se nedivím lidem, kteří masově vycházejí do ulic, ale politiku není možné budovat na emocích, ale na rozumu a zodpovědnosti. A když někdo odmítá situaci A, tak musí mít připravený plán B - a ten tady skutečně nevidím. Já se obávám toho, že do tohoto prostoru pak mohou vstupovat skutečně extrémní síly, které jsou připraveny na pravici, na levici...“

Soupeření aktérů politického spektra tak, jak jsme jeho svědky, může skutečně otevřít prostor pro extrémismus, podotýká Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí.

Tomáš Kraus: „Není vyloučeno, že tím vzájemným soupeřením se obě tyto části mohou propadnout - koneckonců určité signály to naznačují, že toto je krize nejenom politiky pravicové či levicové, ale je to krize politiky jako takové - a tam může vzniknout prostor pro extrémismus. Tam se mohou dostat ke slovu a posléze k moci lidé jak z toho extrémního pravého spektra, tak z toho levého. A obojí samozřejmě přináší určité nebezpečí. A pro nás to nebezpečí je spíš to neznámo! Ty lidi neznáme, nevíme, s jakými nápady, s jakými idejemi mohou přijít, může se tam objevit cokoliv.“

Poslanecká sněmovna 24.4.2012, Miroslav Kalousek a Petr Nečas

Skandály, které se v poslední době provalily, nejsou izolované jevy, ale špička ledovce, konstatuje profesor Halík. S tím, že společnost nenapadá mafie zvnějšku, ale je usazena uvnitř.

Tomáš Halík: „Myslím také, že je třeba se držet zuby-nehty Evropské unie. Ta má sice své velké problémy, ale momentálně je jedinou zárukou, že to právní příšeří ve společnosti neumožní těm nejnebezpečnějším politicko-ekonomickým silám, aby nás vrhly do jakéhosi Divokého Východu, ze kterého už bychom se těžko vrátili mezi civilizované země.“

Přesto je profesor Halík přesvědčen, že rozum a slušnost nakonec zvítězí. A za jak dlouho? Tomáš Kraus připomíná čtyřicetileté putování Mojžíše po poušti se židy, které vyvedl z Egypta. Tolik let bylo zapotřebí, aby se zbavili mentality otroctví, zátěže minulosti. My jsme v polovině a - jak podotýká Tomáš Kraus - svoboda prostě jde ruku v ruce s turbulencemi...

autor: ehů
Spustit audio