Kunvald - kolébka Jednoty bratrské

Pevná místa vratkých dějin V našem prázdninovém cyklu povětšinou představujeme poutní a duchovní místa spojená s církví katolickou - těch je také nejvíce. Nechceme ale opomíjet historii křesťanské víry reformované, která má u nás významná duchovní centra a výrazné body víry, jako byl v našem cyklu například Růžový palouček u Litomyšle. Do Kunvaldu, kolébku Jednoty bratrské, se autor pořadu Ondřej Vaculík vydal i s malou poutní skupinkou.