Leo Pavlát: Jak vzniká svitek Tóry?

28. únor 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Svitek tóry s ukazovátkem
0:00
/
0:00

Hebrejské Tóra se překládá jako „Ukazatel, Vodítko“, volně i jako Boží učení. Za toto Učení a současně základ svých náboženských zvyklostí Židé považují biblických Pět knih Mojžíšových.

V užším smyslu se však jako Tóra označuje svitek, z něhož se posvátný text předčítá v synagoze.

Doslova se nazývá „Sefer Tora“ neboli „Kniha Tóry“ a v židovském společenství požívá velké vážnosti. Pravidla pro zhotovení svitku stanovuje již po staletí Talmud. Text tak musí být napsán na pergamenu z kůže rituálně čistého zvířete, a to na straně, kterou pokrývala srst.

Je psán ve sloupcích na jednotlivé čisté listy a ty se pak sešívají nitěmi ze šlach. Text tak v návaznosti tvoří plynulý pás. Ten se navíjí na dřevěnou tyč a přetáčením zleva doprava na druhou tyč se ukazují jednotlivé sloupce.

Psaní Tóry

Podle Talmudu nesmí být na jednom listu méně než 3 a více než 8 sloupců textu. Na každém řádku má být 30 písmen s dostatečnými mezerami, aby, jak praví předpis, i školák jasně rozlišil písmena.

V synagogách je možno se setkat se svitky velkými i malými, ale ustálená velikost Tóry činí 17 palců. To proto, že hebrejská písmena, která mají též číselnou hodnotu, dávají u slova „tov“ neboli „dobré“ v součtu právě číslo sedmnáct.

Podobně je ustálen i počet řádek ve sloupcích a jejich počet. Každý sloupec tak má zpravidla 42 řádek a sloupců bývá 248. Toto číslo totiž odpovídá počtu kladných příkazů, micvot, jimiž se Židé mají v životě řídit.

Písmem Tóry jsou jen pro tento účel používaná zvláštní hebrejská písmena, přičemž některá zdobí korunky. Dalo by se říci ozdoby, ale židovská mystika zvaná kabala přisuzuje těmto ornamentům ve vztahu k textu skrytá tajemství.

Text svitku Tóry je napsán speciálním černým inkoustem a na pergamen ho zaostřeným hrotem brku píše vyškolený písař. Tento ve všech ohledech zbožný muž si je dobře vědom, že psát posvátný svitek nevyžaduje jen řemeslnou zručnost.

Logo

Opisuje text podle předlohy, a i kdyby ho znal nazpaměť, musí každé slovo před napsáním vyslovit. Pokud se dopustí chyby, může nesprávné písmeno vyškrábat a po úpravě pergamenu napsat znovu.

Jenom ve slovech označujících Boží jméno se opravovat nesmí. V takovém případě nezbývá než přepsat celý list pergamenu.

Tóra obsahuje tisíce písmen, a není divu, že práce na ní trvá písaři nejméně rok. Nový svitek se pak vnáší do synagogy a je to vždy velká slavnost. U nás si ji naposledy zažila minulý měsíc brněnská židovská obec.

Má smysl natáčet nové filmy o holocaustu? A jak vznikla česká židovská příjmení? Celý pořad Šalom alejchem si kdykoli poslechněte v našem audioarchivu.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio