Kreativní HUB

Kreativní HUB je inovačním týmem Českého rozhlasu, jehož úkolem je progresivně přemýšlet a formovat budoucí podoby rozhlasového vysílání - hledat nové programové formáty, nové cesty distribuce obsahu a nové náměty na unikátní projekty.

Hlavní činnosti Kreativního HUBu jsou:
- inovace formy a obsahu vysílání Českého rozhlasu
- vývoj nových multimediálních projektů
- vyhledávání a podpora talentovaných kreativních jedinců z prostředí Českého rozhlasu i z externího prostředí
- spolupráce s odbornými a inovačními subjekty a organizacemi

V inovační činnosti vychází Kreativní HUB z mezinárodních trendů ve vývoji médií a strategického evropského projektu Vision 2020 Evropské vysílací unie, současně reflektuje i vývoj české mediální scény a zejména životní styl a aktuální sociokulturní kontext obyvatel České republiky.

Kreativní HUB je v organizační struktuře přímo podřízený generálnímu řediteli Českého rozhlasu.

Kreativní HUB

Inovační tým Českého rozhlasu

Kdo je kdo

Kreativní šéfproducent

Kreativní producent

Producent multimediálního obsahu

Zákulisí Českého rozhlasu

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas