Lidové stavby

 
AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

Šumavský dům (Podzámčí)

Martin Čerňanský  
Podzámčí - Autor:Martin Čerňanský

Průčelí šumavského domu se vyznačuje širokým předsazeným štítem, který je vlivem valbové střechy lichoběžníkového tvaru. Vlastní štít je bedněný jednoduše svisle a krytinou jsou vláknocementové šablony nahrazující původní dřevěný šindel. Uspořádání interiéru lze vyčíst z vlastního pojednání průčelí s nepravidelně rozmístěnými okenními otvory i z konstrukčního řešení stěn.

Plné znění

 

Zděný klasicistní dům (Drahenice - Račany)

Martin Čerňanský  
Drahenice - Račany - Autor:Martin Čerňanský

Zděný klasicistní dům s výraznou římsou, která je opticky vynášena nárožními pilastry s kvádrováním. Výraznější profilovaná římsa rovněž rámuje plochu lichoběžníkového štítu.

Plné znění

 

Dům s klasicistně pojednaným průčelím (Drahenice - Račany)

Martin Čerňanský  
Drahenice - Račany - Autor:Martin Čerňanský

Zděný dům s klasicistně pojednaným průčelím. Přízemí je členěno středním a nárožními pilastry s kvádrováním, vizuálně podepírajícími náročně profilovanou římsu krytou řadou keramických tašek. Lichoběžníkový štít je zdoben slepou arkádou.

Plné znění

 

Zděný přízemní dům (Drahenice - Račany)

Martin Čerňanský  
Drahenice - Račany - Autor:Martin Čerňanský

Zděný přízemní dům. Plocha lichoběžníkového štítu je ukončena profilovanými římsovými rameny. Od přízemí je rovněž oddělena profilovanou římsou, krytou řadou bobrovek. Stejná krytina je použita na zakrytí krovové konstrukce.

Plné znění

 

Částečně roubený volarský dům (Volary)

Martin Čerňanský  
Volary - Autor:Martin Čerňanský

Částečně roubený volarský dům, náležející k alpskému domovému typu. Dům je charakterizován odlišným utvářením venkovského domu oproti ostatním oblastem naší republiky. Na první pohled se liší sedlovou střechou s nebývale malým sklonem střešních rovin.

Plné znění

 

Přední roubená část volarského domu (Volary)

Martin Čerňanský  
Volary - Autor:Martin Čerňanský

Přední roubená část volarského domu s polopatrem. Mezi mladší úpravy patří obezdění části přízemí a obednění prkny, užitými v přízemí i polopatře. Roubení zůstává u štítového průčelí viditelné pouze v nízkém trojúhelníkovém štítu, který je touto technikou rovněž proveden.

Plné znění

 

Roubený volarský dům s polopatrem (Volary)

Martin Čerňanský  
Volary - Autor:Martin Čerňanský

Roubený volarský dům s polopatrem doplněným bohatě vyřezávanou pavlačí probíhající přes celou šířku průčelí. Dům zastřešuje pro lokalitu charakteristická nízká sedlová střecha, výrazně přesahující přes boční průčelí.

Plné znění

 

Konstrukce roubené stěny (Volary)

Martin Čerňanský  
Volary - Autor:Martin Čerňanský

Konstrukce roubené stěny provedená na zděné podezdívce, místy dozděné do výšky několika roubených věnců. Stěna je prolomena malými ležatými otvory a dále členěna vyčnívajícími zhlavími trámů, náležejících k vnitřním stěnám. Před vlastní rovinu stěny je výrazně přetažena sedlová střecha velmi nízkého sklonu, ukončená vyřezávanými prkny.

Plné znění

 

4. Dům širší oblasti Plzeňska

Martin Čerňanský  
Louchosice - Autor:Martin Čerňanský

4.1. Plzeňský dům (místní dobová forma domového typu severozápadních a jihozápadních Čech, ovlivněná rovněž domem středočeské pahorkatiny a povodí Berounky)


 

3. Alpský dům

Martin Čerňanský  
Volary - Autor:Martin Čerňanský

3.1. Volarský dům (místní dobová forma domového typu alpského)


 

2. Chodský dům

Martin Čerňanský  
Draženov - Autor:Martin Čerňanský


 

1. Dům jihozápadních Čech

Martin Čerňanský  
Podzámčí - Autor:Martin Čerňanský

1.1. Šumavský dům (místní dobová forma domového typu jihozápadních Čech)


 

Jednokřídlé výplňové dveře (Chanovice)

Martin Čerňanský  
Chanovice - Autor:Martin Čerňanský

Dveřní otvor s jednokřídlými výplňovými dveřmi osazenými v prkenné zárubni. Nad dveřním otvorem se nachází větrací otvor.

Plné znění

 

Návesní prostor (Chanovice)

Martin Čerňanský  
Chanovice - Autor:Martin Čerňanský

Návesní prostor vymezený přízemní zástavbou. Vlastní svažitá náves je charakterizována pravidelně upravovanou travnatou plochou, štěrkovými komunikacemi a vzrostlými stromy.

Plné znění

 

Zděný přízemní dům (Chanovice)

Martin Čerňanský  
Chanovice - Autor:Martin Čerňanský

Zděný přízemní dům s jednoduchou pilířovou branou ukončenou rovným překladem. Vlastní dům se zápražím je v přízemním i štítovém zdivu prolomen otvory se zaobleným ostěním. Okenní rámy jsou proto zapuštěny do hloubky obvodového zdiva.

Plné znění

 

Zděná architektura (Chanovice)

Martin Čerňanský  
Chanovice - Autor:Martin Čerňanský

Jednoduchá, geometricky prostá zděná architektura s vjezdem vymezeném pilíři situovanými při rozestoupených objektech sloužících obytné a hospodářské funkci.

Plné znění

 

Geometricky strohá architektura (Chanovice)

Martin Čerňanský  
Chanovice - Autor:Martin Čerňanský

Geometricky přímočará a strohá architektura bez plastické výzdoby. Výtvarnou funkci přejímají různě zastíněné plochy stěn, prolomené otvory rozdílného rozmístění a velikosti.

Plné znění

 

Zděný patrový dům (Chanovice)

Martin Čerňanský  
Chanovice - Autor:Martin Čerňanský

Zděný patrový dům jehož nečleněné průčelí je proraženo otvory rámovanými paspartami. Okenní rámy jsou vesměs mladšího data.

Plné znění

 

Stromy obklopený dům (Nový Svět)

Martin Čerňanský  
Nový Svět - Autor:Martin Čerňanský

Stromy obklopený dům zastřešuje polovalbová střecha, která zároveň vymezuje plochu širokého a nízkého lichoběžníkového štítu. Štít je ve střední části bedněn svisle a v krajních polích klasovitě (kolmo na štítové rameno, resp. krokve).

Plné znění

 

Široké průčelí domu (Nový Svět)

Martin Čerňanský  
Nový Svět - Autor:Martin Čerňanský

Široké průčelí domu prolamuje trojice okenních otvorů, jejichž rozmístění vypovídá o vnitřním uspořádání objektu. Na dvojtraktovost dispozice rovněž upozorňuje přečnívající zhlaví stropního trámu.

Plné znění

 
    První  |  Předchozí
Stránka 1  z celkem  2
Další  |  Poslední

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Lidové stavby
v rubrice: Architektura Jihozápadních Čech

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2020 Český rozhlas