Listopad 1989: Transformace srdce

19. listopad 2011

V tomto týdnu jsme si připomněli 22. výročí listopadových událostí v roce 1989. Při vzpomínce na doslova horoucí naděje tisícihlavých davů v oněch mrazivých dnech se nevyhneme bilanci, srovnání s dneškem. Jsme po 22 letech tam, kde jsme chtěli být? Co cítíme, když se ohlédneme zpět, na naši sametovou revoluci...

Není pochyb o tom, že listopadové události v roce 1989 nastartovaly proces velké změny poměrů v naší zemi. Nicméně - alespoň se to tak jeví s odstupem 22 let - možná přeci jen ne dost velké... Kardinál Miloslav Vlk k tomu podotýká, že k oné kýžené proměně změna režimu sama o sobě nestačí...

Miloslav Vlk: „To je změna srdce! To je změna mysli! A to se nedá ze dne na den... A tady je otázka, jestli neměla ta proměna být opravdu víc revoluční.“

Většina lidí si také neuvědomila, že je třeba do základů nového systému a nové doby položit duchovní hodnoty - je přesvědčen kardinál. Výtku tohoto druhu směřuje zejména k vládnoucím elitám.

Miloslav Vlk: „Myslím na politiky. Na ty, kteří měli věci v rukou a mohli ovlivňovat. Občanské fórum a disidenti, ti brzy ztratili vliv, který měli vlastně předtím, v komunistickém režimu, a vzali to spíš ekonomisti a pragmatici. Ti se domnívali, že změnou ekonomického systému, ekonomickou transformací, přijde všechno.“

Pietní vzpomínka na 17. listopad 1989, Václav Klaus

Kardinál se svým voláním po transformaci srdce neuspěl a s tehdejší mocenskou garniturou si neporozuměl.

Miloslav Vlk: „Tato garnitura neměla zájem a ani pochopení, že by tady bylo možné, nebo nutné, položit duchovní základy. Což dnes už mnozí vidí, že byla chyba, protože ty výsledky dnešní - to, jak se krade, korupce a já nevím, co všechno - to je výsledek toho, že jsme šli touto cestou úzce a čistě ekonomickou a na duchovní základy jsme prostě zapomněli.“

Stačilo pouhých dvaadvacet let, což je z hlediska historie kapička v moři času, a situace je radikálně jiná. Absenci duchovních a morálních hodnot je přikládán zásadní význam v kontextu krize a jiných neblahých jevů, které sužují vyspělé ekonomiky, včetně naší země. Mezilidské vztahy jsou najednou váženým tématem, ke kterému se kdekdo hlásí, v politickém spektru zprava zleva najdete lidi věřící, všichni cítí, že situace je zvláštním způsobem hraniční a naléhavá a že by se "něco" mělo dělat, aby naše civilizace nezničila sama sebe. Čas se vrátit nedá a staré chyby se napravit povětšinou také nedají. Ale jsme moudřejší o to, co máme odžito a to je rozhodně šance vyvarovat se chyb budoucích.

autor: ehů
Spustit audio