Lužičtí Srbové mají prvního světce

12. červen 2011

Lužičtí Srbové jsou velmi zbožný národ a zejména pro katolíky je jejich víra silným stmelujícím prvkem. Protože jich je ale málo, zůstávají stranou pozornosti i v církevních kruzích. A tak málokdo ví, že se už léta snaží o svatořečení svého krajana, kněze a mučedníka z druhé světové války Alojse Andrického.

Lužičtí Srbové, kteří tvoří malou slovanskou enklávu na území Saska a Braniborska, čelili germanizačním tlakům po celá staletí. Během nacismu tento tlak vyvrcholil likvidací všech lužickosrbských tiskovin a rozpuštěním zastřešující lužickosrbské organizace "Domowina". Nacisté prohlásili Lužické Srby za srbsky mluvící Němce, takže otevřený teror proti nim nevyvíjeli. Běda ovšem tomu, kdo se ke svým slovanským kořenům otevřeně hlásil. To byl i případ pátera Aloise Andrického, říká Josef Bartoň ze Společnosti přátel Lužice.

Vystudoval filosofii a teologii, poté byl "alumnem" kněžského semináře ve vsi Smochčicy v Horní Lužici. Na kněze ho vysvětili roku 1939 v Budyšíně. Pak nastoupil jako kaplan v Drážďanech, kde se ještě jako student angažoval v srbském hnutí a byl redaktorem časopisu Serbski student. Po vysvěcení pracoval hodně s mládeží. Roku 1941 byl zatčen pro údajné útoky proti státu a ústavě, nakratičko propuštěn, pak opět zatčen a odvezen přímo do koncentráku v Dachau.

Tam podle pamětníků utvořil s několika dalšími vězněnými kněžími biblický kroužek a snažil se povzbuzovat ostatní spoluvězně. V roce 1942 však onemocněl tyfem.

Když už byl na smrt nemocný a bylo pravděpodobné, že by mohl zemřít, tak žádal o přijetí eucharistie. Vězeňský dozorce ale výslovně prohlásil: chce Krista, dostane injekci - tedy eutanázii, zavraždění pacienta smrtící jedovatou injekcí. To se také stalo 3.2. 1943.

Hrob Alojse Andrického v Drážďanech

Alojsi Andrickému nebylo tehdy ani 30 let. Pro Lužické Srby se jeho příběh stal symbolem odporu proti nacismu. Zasloužili se o to, že jeho jméno nesou ulice v Budyšíně i v Drážďanech, jakož i mateřská školka v jeho rodné obci Radwor. Zítra, tedy na katolický svátek seslání Ducha svatého, dojdou jejich snahy naplnění. Během slavnostní bohoslužby v Drážďanech bude zařazen mezi blahoslavené.

autor: Jakub Šiška
Spustit audio