Malé dějinné krédo

13. duben 2008

Pátá kniha Mojžíšova obsahuje řadu důležitých textů - vedle Desatera a vyznání Šema Izrael je to i Malé dějinné krédo, které nacházíme ve 26. kapitole, verše 1-11. O tomto důležitém vyznání si Petr Vaďura povídá s Jiřím Benešem, Th.D., vedoucím katedry biblických studií na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio