Mám rád tajemství

26. březen 2014

David Jařab je velmi zajímavým divadelním režisérem. Vždy se drží svých originálních, neortodoxních přístupů a nikdy neslevuje z promyšlenosti vlastních inscenací. Jako mnohostranný tvůrce se před nedávnem věnoval i filmové režii, jeho dílu Vaterland se dostalo zasloužené pozornosti. Jistě si vytvořil vztah i k tajemným kostrounům, ale kostlivce ve skříni určitě nemá rád. I proto jsme se mohli sejít a popovídat si o zajímavých okolnostech lidského života.

Slunce ve znamení Kozoroha v trigonu na planetu Saturn ve znamení Býka a v kvadratuře na planetu Uran ve znamení Vah: Jste vytrvalý, metodický člověk s dobrými organizačními schopnostmi. Potřebujete se neustále vzdělávat a poučovat, zajímá vás filozofie. Jako klidný, ale umíněný člověk jste schopen si vydobýt své. Občas vás ale špatný úsudek a osobní impulzivita zavedou na špatnou cestu. Ve vyšším věku se dočkáte důležitých ocenění a poct, které přijdou jen po usilovné práci.

Cítíte se jako metodický člověk s dobrými organizačními schopnostmi?

Nevím, jestli jsem zcela metodický. Ale v každém případě pocit takového vnitřního chaosu mě nutí, abych si všechny věci sám organizoval. V povolání režiséra a člověka, který pracuje s lidmi, musím přemýšlet o psychologii a o komunikaci s nimi. Vše mě nutí uvažovat o tom, jak oni sami přemýšlejí, a tím jsem možná v předstihu před nimi. Lépe je tímto "organizuji". Určitě mám rád svůj vnitřní pořádek, byť jinak na mém pracovním stole je neuvěřitelný binec.

Kdy se člověk přestává vzdělávat?

Obligátně - nikdy. Jde vždy jen o krok kupředu. Člověk si může myslet, že udělal něco, co ho posunulo o deset kroků, ale on je dál jen o ten jeden. S každým tím krokem se ale zase otevírají nové světy, nové obzory. Učení a poznávání je neustálé.

Umíněnost a tvrdohlavost - jsou to vaše vlastnosti? Máte je rád, stejně jako impulzivnost?

Jsem spíš takový sveřepý typ. Možná je to ale tak, jak tvrdíte. Jsou věci, které si usmyslím, a ty se potom dějí, většinou je dotáhnu do konce. Pak jsou naopak věci, které bych chtěl, aby se uskutečnily, ale nemám na ně patřičnou energii. Ale v hlavní linii, té tvůrčí a pracovní, jsou věci, které si vezmu do hlavy a neopustím je nikdy. Považuji se za člověka umíněného, ale snad taky i cílevědomého.

Luna ve znamení Ryb v trigonu na planetu Mars ve znamení Štíra a v sextilu na planetu Saturn ve znamení Býka: Svoji velkou představivost jste schopen vnést do reálného tvaru. Vitalita a energičnost napomáhá vašim vnitřním potřebám. Umíte odhadnout skryté nadání lidí, spolupracovníků. Dokážete ale být obezřetný a opatrný, proto máte důvěru okolí, které vám svěřuje důležité úkoly.

David Jařab

Dokážete dobře vnášet svou představivost do reálného tvaru?

Bojuji s tím, aby moje myšlenky byly srozumitelné, pracuji s různými metodami a strukturami. Vždy se snažím hledat pro "vyšší" ideje nějaký konkrétní tvar, konkrétní formu, a snad i prostou formu, která bude mít určitou lehkost, vtip, nadhled, a přesto si ponese svého druhu osudový rozměr. Ale někde v pozadí, aby si toho skoro nikdo nevšiml. Většinou když mluvím o něčem vážně, tak se snažím mazat za sebou stopy. Není třeba vše na první pohled srozumitelné, ale je to moje vnitřní nutnost - nedělám to schválně.

Daří se vám odhadovat talent lidí? Jak je to těžké?

Jde znovu jen o otázku zkušenosti a intuice. Řekl bych, že se mi to z pětadevadesáti procent daří. Dokonce se mi intuitivně povedly některé volby, které neměly vůbec logický podklad a chyběly mi k nim informace. Dovedl jsem lidi odhadnout. Možná jsem se párkrát zklamal, ale ne v jejich schopnostech, spíš v morální úrovni.

Cítíte se jako energický a vitální člověk?

Cítím se někdy jako neurotický člověk, někdy taky jako hyperaktivní člověk skrze tu svou neustálou vnitřní neurózu. Moc nevydržím posedět. Umím se ale třeba jen válet, i když to je spíš takový proces hnití. Jde o záležitost, která trvá nejvýš dva dny, víc nevydržím. Zkouším nedělat nic, ale jen proto, abych o to rychleji pak mohl kmitat.

Planeta Venuše ve znamení Štíra v konjunkci s planetami Jupiter a Neptun ve znamení Střelce, zároveň sextil na planetu Pluto ve znamení Panny: Vaše výrazné umělecké nadání vyrůstá na sublimaci duševních sil. Určitou vnitřní vášnivost a fantazii jste vždy aktivně zapojoval do myšlenkově logického systému. Proto můžete svou lehce mystickou povahu dobře spojovat s každodenním životem. Nejasně cítíte osudové spojení s lidmi, prostory nebo situacemi, občas se tím necháte i ovlivňovat.

Dokážete opravdu dobře zapracovávat vášnivou stránku své povahy do logického systému?

Snažím se transformovat emoce, které jsou podle mě výraznějším prvkem lidského vnímání a poznání než ty racionální, logické záležitosti. Snažím se jim dávat jakýsi tvar. Vždycky si říkám, že člověk se musí dostat dál i jinak než pouhou konstrukcí, kdy si člověk něco vymyslí od A až do Z. Potřebuji prostor a volnost ve tvaru, možnost otevřít věci a vnitřní komunikaci částí uměleckého díla. Pak může vzniknout moment, kdy se skrytá škvíra rozevře a průnik světla je hlubší, než kdyby si člověk vše jen naplánoval. U mě jde o neustálý souboj, ale zároveň o propojování racionality a iracionality. Vždy jsem s tím pracoval a považuji to pro mě osobně za nejzajímavější součást práce. Ty hranice a způsob tvorby, který je na jedné straně myšlenkově vystavěný a na druhé jako by na myšlenkovou výstavbu zapomněl. Pracuji s psychickým automatismem a pak se dostávají do tvorby věci z mého života, které najednou celou záležitost uvedou do reálných souvislostí.

Máte spíš realistický pohled na svět, nebo více věcí vidíte přes divadlo?

Mám samozřejmě několik tváří. Jsem schopen přistupovat k věcem realisticky, logicky. Nemám problém s tím, že bych bloudil v nějakých mystických vodách. Pravda je ta, že někde uvnitř, hlouběji, jsem přesvědčen o tom, že iracionální složky ve světě, ať už jsou v naší hlavě, nebo okolo nás, nás ovlivňují, rozšiřují naše vědomí. To mě zajímá, a pak se to většinou stává součástí mé tvorby. Poukazuji na to, podávám celkový obraz. Myslím si ale, že realita a imaginace se nevylučují, pro mě jde o spojené nádoby. Je výborné, když se věci propojí dohromady, fungují pak jako dvě strany jedné mince, sen a bdění. Když se představa dostane do reálných souvislostí, tak teprve získává sílu. Prázdné imaginování a čirá fantasmagorie nemá vnitřní dopad na samotného člověka. Cítím dvojlomně obojí, protože tak to asi má být.

David Jařab

Jaké máte vztahy k situacím a prostorám, které vám jsou blízké?

Složitá otázka. Vnímám je jako zázemí, jako určitý druh jistoty, kterou potřebuji. Cítím velkou nejistotu, když ho nemám. Na druhé straně cítím, když jistotu mám, že ji potřebuji pozbýt a hledat nové prostory a situace. Jde o věčné oscilování mezi touhou poznávat nové a snahou se z nového uchýlit do jistého. Přišel jsem na to, že nemám žádný konkrétní sen, co bych chtěl dělat. Mám jen jistotu, že chci vše neustále střídat, na rozdílných místech a v různých situacích, abych vydržel a nebylo to pro mě stereotypní - čili smrtící.

Opozice mezi planetou Mars ve znamení Štíra a planetou Saturn ve znamení Býka: Máte tendence ke změně zavedených postupů a pořádků. Jste akceschopný, ale možná se zdáte ostatním až trochu chladný. Váš sklon k tajemství vás může vést k nečitelnosti, ale duševní obohacování za to stojí. Samota má pro vás význam a plodné výsledky.

Cítíte se trochu jako revolucionář, který musí měnit zavedené postupy?

Od mládí jde o můj základní princip, samotná permanentní revolta. V podstatě jsem neměl sklon něco přebírat od svých rodičů, přestože si jich hluboce vážím. I když mi něco doporučili, musel jsem tu věc odhodit a nalézt si ji jakoby sám. Zapomenout na to, že zde byla jiná autorita. Samozřejmě si přirozených autorit vážím a ty na podobné úrovni jako já snesu, jinak jsem ale víceméně neustále v pohybu. Nejradši levou rukou vytvářím a pravou rukou ničím, i proto je revoluce jedním z mých největších témat.

Jste tajnůstkář se sklony k samotě? Co vám to přináší do každodennosti?

Jedna část mého já je relativně společenská, mám velkou potřebu komunikovat a být s lidmi. Na druhé straně mám velkou potřebu být sám a třeba i mezi lidmi. Myslím si, že mnoho lidí má se mnou problém, nevědí, co si o mně mají myslet. Nedávám to asi dostatečně najevo. Možná to vypadá jako chlad, přestože se považuji za člověka velmi emocionálního. Ale jde o určitou opatrnost, uchovávám si tak svůj svět, chráním ho před všemi. Někdy těm nejbližším dám možnost do něj nahlédnout, ale neočekávejte nic příšerného, fatálního, zvláštního nebo podivuhodného. Je pro mě jen podstatné mít hájemství, kam se můžu stáhnout. Uvnitř musí mít člověk místo, kam se dá uchýlit a kam nikdo jiný nemůže.

Přitahují vás tajemství života?

Přitahují mě tajemství. Určité koincidence, náhody a setkání. Po roce 1989 jsem se setkal s přáteli, kteří se zabývali surrealismem. Poté jsem se spolu s nimi dostal do České a slovenské surrealistické skupiny. Bylo a je mi toto vnímání blízké, byť se to samozřejmě snažím vnímat skrze sebe. Surrealismus je pro mě spíš východiskem, určitým způsobem myšlení, nazírání světa. Myslím si, že pro každého není běžně pochopitelný jeho současný rozměr. Lidem, kteří ho dnes naplňují, spíš dává jakýsi impuls, způsob optiky, jak přistupovat k situacím. Není nutné k nim přistupovat dogmaticky. A možná nejdůležitější rozměr je pro mne surrealistická morálka. Člověk si stanoví laťku, za kterou nechce jít ve svých kompromisech se společností a s tím, co mu společnost nabízí.

Sextil mezi planetou Pluto ve znamení Panny a planetou Jupiter ve znamení Štíra, zároveň kvadratura planety Merkur na Pluto: Jste bystrý člověk se smyslem pro přesnou kritičnost. Občas i sám sebe překvapujete vlastní odvahou a vynalézavostí, které přinášejí výsledky. Někdy cítíte nesoulad své inteligence se světem okolo, máte jiné zájmy než vaše okolí. Máte ale štěstí na spřízněné duše, které se štěstím potkáváte a můžete dělat to, čemu věříte.

Za jakých okolností se stáváte odvážným a vynalézavým?

Přijde okamžik, krátké spojení, a na člověka se snese určitá potřeba vystoupit nebo něco ze sebe dostat. Velmi mě baví, když je to člověk nucen udělat v nějakém stísněném časoprostoru. Najednou cosi přeskočí a vytryskne ven určitá věc, kterou by člověk bez té situace třeba neviděl. Nejsem schopen popsat, jakým mechanismem se ty věci a situace dějí. Dokonce bych řekl, že to ani vědět nechci, protože pak si vše uchovává určitou nedotčenost. Tendenci ovládat své věci samozřejmě mám, ale rád přenechávám tuto roli náhodě. Takže se ovládám, ale zároveň neovládám.

Jak se vlastně slučuje divadlo se světem okolo? Mají se rádi?

Jde o jiné světy, které ze sebe ale navzájem čerpají. Samozřejmě divadlo ze světa víc než naopak. Mě baví divadlo, které může poskytnout něco jiného než svět okolo. Nemyslím jen to, že si člověk odpočine. Krom toho, že se pobaví, ještě zažije určitý moment či okamžik, který se mu vryje do paměti. Žije s ním nějakým způsobem dál. Jde o impuls pro jeho přemýšlení. Vše nemusí být na první pohled jasné, třeba to v člověku může vzbudit otázky, problémy. Ale odchází uvolněn a s nějakým zářezem na pažbě. To je lepší, než mít pažbu hladkou.

Co byste řekl o své práci a setkávání se spřízněnými lidmi? Můžete dělat to, čemu věříte a co má pro vás cenu?

Snažím se. Neustále nacházím spřízněné lidi, někdy se až divím. Zatím se jakž takž daří, nebyl jsem nucen k nějakým zásadním, šíleným kompromisům. V Divadle Komedie se potřebujeme nějakým způsobem navzájem formovat, abychom mohli říkat, co chceme. Samozřejmě jde o otázku vzájemné tolerance, protože ne vždy chtějí dva říkat totéž. Když se najde společná řeč, jazyk, lze vyslovit i řadu věcí najednou. Pro mě je přínosné to říkat vzájemně s herci, spolupracovníky. Nemám snahu sám exhibovat, propagovat pouze vlastní pohled na svět. Baví mě vést s nimi dialog a posléze skrze inscenaci vést plodný dialog s diváky.

autor: David Ašenbryl
Spustit audio