Masakr v Úsobské ulici

Jeden z nejhrůznějších incidentů Pražského povstání se odehrál v podvečerních hodinách dne 6. května 1945. V Praze ten den pokračovaly těžké boje. Německým ozbrojeným silám dislokovaným na jihovýchodním okraji Prahy se stále nedařilo prorazit do centra města. Těžké boje probíhaly zejména na Pankráci a v Krči. Kvůli nim se někteří vystrašení obyvatelé pavlačových domů v Úsobské ulici skryli do společného sklepa. Když oblastí procházeli přiopilí příslušníci SS z nedaleké školy na Zelené lišce, nikdo z nich netušil, k jak strašlivé tragédii se schyluje.

Na svou dobu velice moderní domy v Úsobské ulici byly postaveny na konci 30. let v rámci rozsáhlé předválečné výstavby v okrajových částech Prahy. Jejich obyvateli se brzy stali především sociálně slabší občané z řad zaměstnanců pražských průmyslových podniků. Vzhledem k stále trvajícím bojům se řada z nich ukryla do sklepních prostor činžovních domů. Poválečná vyšetřovací komise zaznamenala následující hrůzné okamžiky takto:

Podle výpovědí očitých svědků vnikli dne 6. května esesmani do sklepa domu čp. 255 v Úsobské ulici a beze slova počali střílet do obyvatelů, kteří se ve sklepě ukryli. Používali střel dum-dum, jak bylo později lékařsky zjištěno. Německá příslušnice Lenochová, která byla v největším stupni těhotenství, klekla v krytu před esesmany a prosila je, aby ji jako německou příslušnici ušetřili. Zavraždili ji i s dvěma jejími dětmi...

... Když se již nikdo nehýbal, volali: „Auf! Auf!“ Vstala čtrnáctiletá Věra Hájková, která zůstala nezraněná, protože padla před střelbou. Byla ihned esesmany zastřelena. Celkem bylo v domě čp. 255 povražděno 37 osob, z toho 10 dětí ve věku od 6 do 15 let, 13 žen, z nich dvě těhotné, a 14 mužů. Zachránilo se 12 osob, které před střelbou padly na zem a předstíraly, že jsou mrtvé. Byly svědky všech zvěrstev a viděly, jak esesmani po střelbě ještě do mrtvých bodali. Když skončili toto dílo, vyrabovali v témž domě 21 bytů a zapálili je. V jednom bytě našli osmašedesátiletého Háčka, který byl nemocný a hluchý. I toho zastřelili.

Masakr v Úsobské ulici (6. května 1945)

Po tomto masakru esesáci v hrůzném řádění pokračovali. Na zahrádce domu č. 254 postříleli dalších 16 obyvatel, z toho 6 dětí:

Esesmani používali nábojů dum-dum. Milan Procházka byl při střelbě lehčeji zraněn, klekl a prosil: „Prosím vás, nechte maminku, nechte Janinu!“ Esesmani jej ubili ranami pušek do obličeje. Čtrnáctiletá Jarmila Šárová měla podle lékařského zjištění vypíchané oči. Božena Šrámková, těhotná, a její šestiletá dcera Eva, kterou držel na ruce otec, byly zabity. Otec se zachránil.

Celkem bylo v Úsobské ulici zavražděno 51 civilistů. Přes veškerou snahu československých úřadů nebyl nikdo z pachatelů tohoto hrůzného činu dosud vypátrán. Nacisté se v Praze v průběhu Pražského povstání dopustili řady zločinů – připomeňme například povraždění 17 Čechů v nedaleké Brettschneiderově vile – masakr v Úsobské ulici (po válce přejmenované na Obětí 6. května) však šokoval svou intenzitou a bestiálností.

Neděle 6. května 1945