Mene tekel - doba dozrála

22. únor 2009

V pondělí 23. 2. začíná 3. ročník mezinárodního multikulturního festivalu Mene Tekel. Pořádá jej občanské sdružení Umění bez bariér spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů, hlavním městem Prahou a Konfederací politických vězňů. Letošní ročník byl navíc zařazen jako oficiální kulturně-doprovodná akce českého předsednictví EU.

Festival Mene Tekel již vstoupil do povědomí široké veřejnosti. Jeho název odkazuje na biblická slova o sečtení a zvážení hříchů. Více jeden z organizátorů, Daniel Herman.

Daniel Herman: "Název festivalu Mene Tekel vychází z biblické tradice, kde tato slova, která se objevila na stěně při královské hostině, ukázala, že král bude zvážen a jeho skutky budou zhodnoceny. Na základě tohoto zhodnocení přijde také trest. Tzn. byl jsi shledán příliš lehkým, nemáš váhu, nemáš žádnou hodnotu. Toto jsou hluboká slova, která neztratila ani v jednadvacátém století nic ze své závažnosti, ač pocházejí ze starověku. A právě proto, že se jedná o připomínku závažných zločinů ze strany komunistického režimu, organizátoři festivalu zvolili tato biblická slova, aby připomněli, že i třeba po dlouhých letech by neměly být zločiny proti lidskosti promlčeny a zapomenuty."

Festival Mene Tekel má výraznou mezinárodní dimenzi, týká se postkomunistických zemí střední a východní Evropy.

Daniel Herman: "Protože se nejedná o nějakou českou specifickou záležitost, ale s podobnými problémy jako my - tedy vyrovnání se s vlastní minulostí, nedávnou, moderní, se potýkají také země v našem sousedství. Takže v tomto smyslu má ten festival mezinárodní charakter a přijíždějí rovněž hosté právě z některých postkomunistických zemí."

Mene Tekel - proti totalitě, zlu a násilí. Letos třetí ročník - teoreticky by to na tradici mohlo být ještě málo, ale pro Mene Tekel to neplatí: tradici již založil. Ředitel projektu Jan Řeřicha si to myslí také.

Jan Řeřicha: "Ano, máte pravdu... Já dokonce mám takovou zajímavou zkušenost, že když jsme s tím právě před třemi lety začínali, tak častá otázka novinářů byla - ,a proč to prosím vás teď děláte? Není na to už pozdě?' My jsme říkali - ,nikdy není pozdě začít něco připomínat, aby se varovalo'. A po těch třech letech je zajímavé, že tuto otázku dnes už vůbec nikdo nedá, naopak: je vidět, že ta doba dozrála. Asi je potřeba těch dvacet let, nějaký odstup, aby se lidé začali na něco dívat sice jako na historii, ale velice žhavou historii, která se dotýká současnosti a může se dotýkat i budoucnosti. Takže já vidím velký posun v myšlení lidí - že se tato témata začala otevírat."

Mene Tekel je apolitická záležitost, neboť věčný boj dobra a zla se týká absolutně všech. Jeho letošní téma je "mladí lidé v totalitě a proti totalitě". Všechny akce, které Mene Tekel zahrnuje, najdete na adrese www.menetekel.cz.

autor: ehů
Spustit audio