Mikulov: Jeskyně Na Turoldu

25. leden 2009

Nejstarší písemná zmínka o jeskyni na vrchu Turold na okraji Mikulova je stará 340 let. Lidé však o jeskyni věděli mnohem dříve. Archeologické nálezy svědčí o jejich přítomnosti už před necelými 40 tisíci lety.

Tzv. Turoldova jeskyně byla zřejmě nejčasněji osídlenou jeskyní na Moravě. Našly se v ní štípané kamenné nástroje paleolitických lovců, keramické střepy i kostěné nástroje z období neolitu, eneolitu a doby halštatské; v jeskyni se bydlelo a v jejím okolí i pohřbívalo. Na Turoldu bylo, alespoň podle nálezů soudě, živo i ve středověku. Není tedy divu, že se o zdejších slujích a jeskyních vyprávělo mnoho příběhů o skrytých pokladech, hlídaných skřítky. Někteří z nich měli prý dost zlostnou povahu a velmi nepříjemný zvyk - chodcům, kteří se jim znelíbili, skákali s hlasitým vřeštěním na záda. Martin Stejskal píše, že se jim na Turoldu a v kraji pod Pálavou říkalo Kožíškovi mužíci. Proč, to buď neví a nebo si to nechává pro sebe.
Jeskynní systém na Turoldu vymlela voda před nějakými 15 miliony lety. Ve zdejších druhohorních vápencích lze nalézt zkamenělé obyvatele mělkého a teplého křídového moře - řasy, korály, ostnokožce, ramenonožce, hlavonožce a plže, staré kolem 150 milionů let. Čtvrtohorní uloženiny v dutinách a kapsách zase skrývají pozůstatky měkkýšů, drobných obratlovců, ale třeba i praturů. Samotná Turoldova jeskyně byla zničena v roce 1916 těžbou vápence. Pod vrchem Turold je však chodeb daleko více, což se ukázalo v roce 1951, kdy byl objeven systém současné jeskyně Na Turoldu. Na přelomu 50. a 60. let byl přístupný veřejnosti, pak byl uzavřen. Od roku 2004 se do labyrintu chodeb pod Turoldem zase může. V síních, dómech a chodbách neuvidíte krápníky, ale třeba neobvykle dlouhé tektonické praskliny nebo netradiční výzdobu, připomínající korálové útesy s drúzami třpytivého kalcitu. V hloubce 37 metrů, ve spodním patře trvale zatopeném vodou, se nachází tajemný Jezerní dóm s osm metrů hlubokým jezerem. Ten dosud nebyl návštěvníkům jeskyně přístupný. Až koncem loňského roku se speleologům podařilo do chodby nad Jezerním dómem usadit osmimetrové ocelové točité schodiště, které zavede turisty i do tohoto koutu podzemních prostor pod vrchem Turold. Do začátku turistické sezóny, která v mikulovské jeskyni Na Turoldu propuká v květnu, chtějí ještě speleologové rozmístit pod jezerní hladinu reflektory, které návštěvníkům podstatně umocní jejich dojmy. Loni jich do jeskyně přišlo 27 tisíc.
Na své si ale přijdete i na povrchu. Přírodní rezervací Turold vede naučná stezka a v bývalém lomu byl otevřen Geopark, kde je vystaveno patnáct velkých horninových bloků z celé republiky. Když se budete ke zdejší přírodě chovat ohleduplně, Kožíškovi mužíci vás jistě nechají na pokoji. Stejně je tu už hodně dlouho nikdo neviděl.

Prameny:
Martin Stejskal: Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa. Praha 1991.
http://www.palava.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1538
http://permon.wz.cz/podzemi/turold.html
http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/turold
Speleologové zpřístupní Na Turoldu po letech prací Jezerní dóm (zpráva ČTK ze 7. ledna 2009).

Pravidelná rubrika Kratochvilná vyprávění o tajemných místech se vysílá v rámci každého druhého Planetária v měsíci.

autor: frv
Spustit audio