Modré dveře nabízejí naději nejen lidem s psychickými potížemi

28. říjen 2012

I lidem na malém městě se stává, že potřebují nutně pomoc psychoterapeuta – do velkého města to pak bývá daleko a dojíždění je v krizových situacích ještě obtížnější. Z této situace vycházeli zakladatelé Modrých dveří, když toto terapeutické centrum pro širokou veřejnost budovali.

Modré dveře najdete na jedné ze stran rozlehlého náměstí v Kostelci nad Černými lesy, v zrekonstruované barokní budově naproti kostelu Svatých Andělů strážných. Terapeutické centrum, které je provázáno s kavárnou a zahradou, vzniklo po důkladné přípravě. Pečlivost majitelů, jejich vnímání krásy a lásku k lidem je znát na každém kroku.

Myšlence o pomoci druhým v harmonickém prostředí vdechla život Kateřina Siveková Křižáková.

Terapeutické centrum a kavárna Modré dveře

„Naše sociální služby se soustředí na několik cílových skupin. Jedna z cílových skupin jsou lidé s duševním onemocněním a jedna jsou lidi s mentálním handicapem, takže tito lidé vlastně pracují tady na zahrádce, starají se o ni, pěstují plodiny, ale samozřejmě všechno je v kontaktu s lektory, kteří jsou z řad psychologů a sociálních pracovníků.“

A jestli bychom mohli tou zahradou zase projít zpátky k těm modrým dveřím a jestli bychom i mohli vysvětlit tu symboliku: proč máte v názvu modré dveře a kam se jimi vchází?

„Právě teď stojíme u těch hlavních modrých dveří. Každopádně všechny dveře jsou modré v našem domě. Tyto dveře jsou hlavní z toho důvodu, že se tady vchází do terapeutického centra Modrých dveří. Modrá je tady jako symbol naděje, je to všeobecně daná symbolika modré barvy, a dveře z toho důvodu, že dveřmi můžeme vstoupit do nového prostoru, do nových situací, ale taky můžeme vystoupit odněkud, kde být nechceme, a podobně.“

Kavárna Modré dveře

Teď jsme se přesunuly společně do kavárny. A o této kavárně se říká také, že je terénní. Proč je terénní?

„Terénní nebo taky tréninková, je to z toho důvodu, že součástí tohoto pracovního kolektivu jsou i klienti z terapeutického centra Modré dveře. Jsou velmi znevýhodněni na trhu práce. Prostě nemají šanci díky svému handicapu získat normální, klasické zaměstnání. A ani jakékoli pracovní návyky, které se týkají chození do zaměstnání. Takže tady mají možnost si to vyzkoušet, úklid stolů, úklid nádobí apod., ale i obsluhu, kasírování, chystání káv...“

Občanské sdružení Modré dveře nabízí krizovou pomoc, sociální aktivizaci a sociální rehabilitaci v souladu se zákonem o sociálních službách – klienti je tedy mají zdarma. A mohou přijít rovnou, bez objednání. Státní příspěvek na provoz se zatím centru nepodařilo získat, potřebné finance naštěstí dosud zajistili sponzoři a nadace.

Kavárna Modré dveře

Modré dveře ale nejsou určeny jen nemocným, své místo zde naleznou i zdraví lidé – například při volnočasových aktivitách, kterých je od září v nabídce celá řada. Pro pracovníky centra je důležité být otevření také v duchovní rovině života:

„Nejenom z toho důvodu, že někteří naši klienti právě vyznávají různé víry, ale i z toho důvodu, že prostě chceme, ať naše centrum je doširoka otevřené všem lidem, všeho zaměření, veškerého věku, všech náboženství, aby prostě bylo komplexní po všech možných stránkách.“

Doplňuje Kateřina Siveková Křižáková, ředitelka centra Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy.

autor: Renata Skalošová
Spustit audio