Motýli Českého ráje

25. říjen 2010

Ještě nedávno se pořádně nevědělo, kolik druhů motýlů v Českém ráji vůbec je. Výzkum na tuto otázku přinesl odpověď a ukázal nutnost motýly chránit a starat se dobře o krajinu tak, aby motýlů neubývalo. Více se dozvěděl z rozhovoru s Alešem Hořením ze Správy CHKO Český ráj redaktor Miroslav Ponomarev.

Před čtyřmi lety jsme začali dělat lepidopterologické průzkumy a začali jsme objevovat nové druhy motýlů, které se v Českém ráji vyskytují. Takže dneska víme, že ze 160 druhů denních motýlů, které se vyskytují v České republice, se na území Českého ráje vyskytuje 40 druhů. Z nočních motýlů je to daleko bohatší sbírka, v naší chráněné krajinné oblasti žije 260 druhů nočních motýlů.

Které druhy motýlů se v Českém ráji tedy vyskytují?
Například modrásek bahenní, který má rád vlhké louky. Vyskytuje se třeba v Přírodní rezervaci Podtrosecká údolí. Nebo ohniváček černokřídlý, který je ohnivě zbarvený a poměrně hojný. Je to druh, který má rád šťovíky, takže v dnešní krajině nachází poměrně hodně potravy. Nebo třeba ostruháček jilmový, to je takový typický druh, má jakousi ostruhu na křídle. Z nočních motýlů je to například přástevník kostivalový, který má jako potravu rád hluchavky a kopřivy. Tyto rostliny není problém u nás najít, takže na území Českého ráje je stále početný. Lišaj pryšcový má zase rád pryšce, takže s jeho housenkami se setkáváme tam, kde pryšce rostou, na suchých stráních. Pak jsou tu takové druhy jako žlutavka běločárná, taková žlutě zbarvená můra, která je doma v Evropě, ale také například v Číně nebo na Sibiři či v Íránu, je to takový kosmopolitní druh. Nebo třeba můřička rašelinná, kterou například najdeme na rašeliništi Vidlák, ta potřebuje pro svůj vývoj sekání rašelinných, slatinných luk.

Ostruháček jilmový

Podobné zásahy potřebují také jiné druhy motýlů.
Řada motýlů je stepních, potřebují například mateřídouškové louky se šalvějí. A potřebují třeba i narušování půdy, například pastvou nebo kosením. Některé druhy vyžadují ještě více obnažená stanoviště, pak se doporučuje pro ně dělat speciální management a narušovat půdu nějakým mechanickým způsobem. K takovým způsobům může patřit využití jednoho či dvou motokrosových jezdců, kteří se nechají jezdit po lokalitě, až ji rozjezdí. Pro některé druhy motýlů tak vytvářejí dobré podmínky pro jejich existenci.

Spustit audio