Na knižním veletrhu Svět knihy Praha proběhnou i akce s náboženskou tematikou

4. květen 2006

V Praze byl ve čtvrtek 4. května zahájen 12. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha, který je možné navštívit do neděle 7. května v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Čestným hostem veletrhu je Lotyšsko, jeho literatura a současná knižní scéna, takže pražské výstaviště navštíví i 20 lotyšských autorů. Ústředním tématem veletrhu jsou Literatury severských zemí. Z každé z nich přijel autor, aby literaturu své země prezentoval.

Na své si na veletrhu přijdou i lidé zajímající se o tematiku náboženství. Mezi vystavovateli bude například Karmelitánské nakladatelství a nakladatelství Sefer, jehož ediční činnost zahrnuje židovské náboženské texty a komentáře, judaika, historii a beletrii. Kromě toho proběhne v rámci veletrhu i několik akcí s náboženskou tematikou.

Stánek Karmelitánského nakladatelství

Jednou z nich je výstava kreseb z projektu "Děti celého světa ilustrují Bibli" . Tato soutěž byla upořádána u příležitosti vstupu do nového milénia a padesátého výročí založení státu Izrael. Zapojily se do ní statisíce děti z jednadevadesáti zemí světa včetně České republiky. Vystaveno je třicet prací z celkové tisícovky oceněných. Tuto výstavu pořádá Velvyslanectví Izraele a je možné ji navštívit v levém křídle pražského výstaviště.

Výstava Děti celého světa ilustrují Bibli

V sobotu 6. května od 11.00 do 12.20 proběhne akce s názvem Co všechno nevíte o jezuitech. Vystoupí na ní doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (UK v Praze, Ústav dějin UK - Archiv UK), a Mgr. Miroslav Herold SJ (Česká provincie SJ). Účastníci se mj. dozvědí, že jezuité byli vynikající učitelé, filozofové a teologové, vyhlášení lékaři, přírodovědci a stavitelé, úspěšní misionáři, kteří také obětavě pečovali o nemocné v době morových epidemií. Byli také nadaní malíři, básníci, autoři divadelních her, znalci historie, pečliví knihovníci a zruční knihtiskaři. Akci pořádá Národní knihovna ČR u příležitosti 450. výročí příchodu jezuitů do Čech. Navštívit ji můžete v levém křídle v sále "Rosteme s knihou".

Stánek Národní knihovny ČR na veletrhu Svět knihy. Je možné v něm zakoupit i katalog k výstavě Jezuité a Klementinum

V neděli 7. května od 10.00 do 10.50 Židovské muzeum v Praze představí svůj projekt Rok s židovskou kulturou. Po úvodním slově zástupkyně ředitele Evy Kosákové uvede Arno Pařík svou publikaci Pražské ghetto v obrazech, Marie Zahradníková přiblíží putovní výstavu "Neztratit víru v člověka: protektorát očima židovských dětí" a Vlasta Chramostová přečte úryvky z knihy Chlapec, který se nestal číslem. Program hudebně doprovodí houslový virtuóz Alexander Shonert. Akce proběhne v levém křídle v sále "Rosteme s knihou".

Spustit audio