Náboženská svoboda a jak je možno jí dosáhnout

21. leden 2007

1. ledna 1977 bylo vydáno Úvodní prohlášení Charty 77. V jeho textu se mimo jiné praví: "Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního paktu, je systematicky omezována mocenskou svévolí; oklešťováním činnosti duchovních, nad nimiž trvale visí hrozba odepření nebo ztráty státního souhlasu s výkonem jejich funkce; existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem i skutkem projevují; potlačováním výuky náboženství apod." Náboženská svoboda a způsoby, jakými je možno této svobody dosáhnout, jsou hlavními tématy dnešních Výzev přítomnosti.

Jedním z prvních signatářů Charty 77 byl profesor Jakub Trojan. Jeho jméno patří k několika jménům duchovních, kteří se pod Chartu podepsali. Ačkoli její text nevyzývá k odporu proti státní moci, zaujali k němu mnozí křesťané socialistického Československa spíše rezervovaný nebo dokonce odmítavý postoj. A protože profesor Trojan působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře Teologické etiky, pozval jsem jej do dnešního pořadu jako hosta, abych s ním na toto téma promluvil.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio