Náboženství v zemích EU: Německo

31. leden 2009

Nástup České republiky do předsednictví Evropské unie je příležitostí poznat lépe ty země, s nimiž nás spojuje nejen řada smluv, společná politika či ekonomické vazby. Jsou to země s podobnými kořeny a hodnotami. Všechny vyrostly z křesťanské kultury, proto nás zajímá, jaké náboženské poměry v nich jsou dnes. Dnes se vypravíme k našemu západnímu sousedovi - do Německa.

Dvě třetiny obyvatel Německa se hlásí k nějakému náboženství. Vedle 47 % protestantů a 38 % katolíků je v Německu asi 100 000 Židů a necelé 4 milióny muslimů. V této zemi je odluka církve od státu, přesto pro tzv. zemské církve vybírá církevní daň stát. Jak zemské církve vznikly, nám poví evangelický farář Christoph Lange, který působí v Praze:

"V Německu reformace nebylo lidové hnutí, ale byla zavedena zemskými panovníky, to znamená shůry dolů. To mělo výsledek, že stát měl dozor nad církvemi. Pan Bugenhagen z Wittenbergu, spolupracovník Luthera, přišel k nějakému panovníkovi, předložil mu církevní řády, zavedli - hotovo! A to byla celá reformace. A proto třeba na severu Německa všecko zůstalo stejné, dodnes tam mají arcibiskupa jako v katolických zemích."

Hrad přepevný jest Pán Bůh náš - tato Lutherova píseň je jakousi hymnou reformace. A přeci dnes už konfesijní vyhraněnost Němců není tak výrazná. Je pravda, že např. Bavorsko stále zůstává baštou katolicismu, na ostatním území Německa se ale katolíci s protestanty značně promíchali. Německé církve provozují velké množství církevních škol, školek, nemocnic a domů s pečovatelskou službou.

Městský kostel ve Wittenbergu. Na věži je nápis Hrad přepevný jest Pán Bůh náš

Po druhé světové válce se do Německa stěhovalo za prací velké množství Turků, kteří dali základ skoro čtyř miliónové muslimské komunitě. A právě o té nám řekne více Tomáš Havlíček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze:

"Staví se stále nové a nové mešity, rád bych připomenul třeba spor ohledně stavby nové mešity v Kolíně nad Rýnem, kdy nakonec radnice schválila stavbu více než 50 metrů vysokého minaretu, i když je tady stále velký odpor obyvatel z okolí. Ještě větší je ten odpor ve venkovské krajině, kde na jedné straně je zakořeněné tradiční křesťanství, a na druhé straně muslimové, kteří mají více dětí a rozrůstají se. Muslimové jsou rozděleni v rámci Německa, a to jak etnicky, tak i podle šíitů a podle sunitů; a ta většinová populace neví, s kým by měla na té obecné úrovni jednat."

Ani Německu se nevyhnula sekularizace, a tak přestože se lidé dosud k nějakému tradičnímu náboženství hlásí, často už vlastně v Boha ani nevěří a neznají ani nejzákladnější články své věrouky. Zda se to týká i muslimů, kteří v Německu žijí, nám opět řekne Tomáš Havlíček:

"Migranti se přizpůsobují náladě, která je ve většinové společnosti, a opouštějí tradiční hodnoty, které si s sebou přinesli z domoviny. Tím vlastně islám, který se nachází v Německu, už není identický s tím islámem, který je v Iráku nebo Turecku."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio