rubrika: Křestanství

Neobvyklá křížová cesta

Interiér kostela Panny Marie Královny Míru v Praze na Lhotce - Foto: Jana Šustová

Interiér kostela Panny Marie Královny Míru v Praze na LhotceFoto: Jana Šustová

Během Velikonoc křesťané rozjímají o utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomuto rozjímání mohou napomáhat i pobožnosti křížové cesty, které mají čtrnáct zastavení znázorňujících Ježíšovu cestu na kříž. V kostele Panny Marie Královny Míru v pražské čtvrti Lhotka se nachází Křížová cesta, která je evropským unikátem. Znázorňuje totiž jednotlivá zastavení Ježíšovy křížové cesty zcela mimořádným způsobem: formou zastavení na cestě utrpení člověka v průběhu dějin. Tuto Křížovou cestu navrhl v politicky těžkých dobách po "Pražském jaru" lhotecký kněz Vladimír Rudolf a z umělé pryskyřice ji vytvořil český umělec Karel Stádník v letech 1973-1975. Na našich stránkách si můžete projít její jednotlivá zastavení.


1. zastavení: Smrtelná úzkost Ježíšova v Getsemanské zahradě

1. zastavení: Smrtelná úzkost Ježíšova v Getsemanské zahradě (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

1. zastavení: Smrtelná úzkost Ježíšova v Getsemanské zahradě (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Odedávna se lidé báli přírodních katastrof, nemocí, zvůle mocných či válek. Úzkost lidstva je v lhotecké Křížové cestě znázorněna hřibem atomového výbuchu v Hirošimě a postavou zoufalé matky, ke které se tisknou vystrašené děti. 


2. zastavení: Ježíš bičován

2. zastavení: Ježíš bičován (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

2. zastavení: Ježíš bičován (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Před námi je galéra, na níž byli zajatci bičováni, trýzněni bolestí a žízní a nakonec vydáni na smrt. Zajatci jsou přikováni ke svým místům, v jednotvárném rytmu veslují a nad nimi stojí velitel s bičem. 


3. zastavení: Ježíš na smrt odsouzen

3. zastavení: Ježíš na smrt odsouzen (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

3. zastavení: Ježíš na smrt odsouzen (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Pražský umělec přenáší soud s Ježíšem do Francie roku 1431, kde na starém rouenském tržišti před zavřenými dveřmi do chrámu stojí Johanka z Arcu a mlčky si prohlíží své spoutané ruce. Biskup právě jménem soudního tribunálu přečetl rozsudek, v němž ji prohlašuje za odpadlici, modloslužebnici a společnici ďábla. Johanku zasahuje zkoumavý pohled čtyř sebejistých mužů: kněze, kardinála, soudce a mnicha. 


4. zastavení: Ježíš bere na sebe kříž

4. zastavení: Ježíš bere na sebe kříž (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

4. zastavení: Ježíš bere na sebe kříž (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Křesťané čekají na smrt v římském Koloseu, kde se pořádají krvavé hry pro obveselení davu. Stejně jako Ježíš byl odsouzen a musel na sebe vzít kříž svého utrpení, tak i tito křesťané na sebe berou svůj osobní kříž. 


5. zastavení: Ježíš potkává svou matku

5. zastavení: Ježíš potkává svou matku (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

5. zastavení: Ježíš potkává svou matku (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Uprostřed výškových panelových domů stojí velká postava Panny Marie a kolem ní jsou lidé v nouzi. Panna Maria čeká na všech křižovatkách tohoto světa na své děti, které nesou kříž. 


6. zastavení: Ježíš klesá pod křížem

6. zastavení: Ježíš klesá pod křížem (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

6. zastavení: Ježíš klesá pod křížem (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Vidíme mrtvé dítě, které spáchalo sebevraždu. Matka o ně nestála. Vedle něho leží jeho poslední a snad jediný kamarád - plyšový medvídek. 


7. zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž

7. zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

7. zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Dějištěm je koncentrační tábor v Osvětimi. Při vězeňském apelu v srpnu roku 1941 bylo deset vězňů odsouzeno k smrti. Z řady neodsouzených vystoupil vězeň číslo 16670, františkán Maximilián Kolbe, a dobrovolně se přihlásil na smrt místo jednoho odsouzeného otce početné rodiny. 


8. zastavení: Veronika podává roušku

8. zastavení: Veronika podává roušku (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

8. zastavení: Veronika podává roušku (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Ježíšova tvář plná utrpení je uprostřed. Plátno kolem obličeje je zřaseno tak, že tvoří rám. Druhý, vnitřní rám, tvoří postavy lidí na okraji života, kteří pro stud a bolest hledí k zemi. Rouška spojuje obraz zhanobeného Spasitele s usouženým stvořením. 


9. zastavení: Ježíš oloupen o šat

9. zastavení: Ježíš oloupen o šat (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

9. zastavení: Ježíš oloupen o šat (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Zničená města či vesnice - to je obraz, který známe z televize či z novin. Lidé na útěku, odění do pár kousků hadrů. Na zemi leží žena a chrání své dítě. Miliony lidí ztrácejí v našem století příbytky v důsledku válek či přírodních katastrof. 


10. zastavení: Ježíš přibíjen na kříž

10. zastavení: Ježíš přibíjen na kříž (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

10. zastavení: Ježíš přibíjen na kříž (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Ruka probodnutá dlouhou tenkou jehlou připomíná ruku mladého lékaře, který vynalezl sérum na léčbu těžké nemoci. Zkusil ho sám na sobě a později v důsledku toho zemřel. 


11. zastavení: Ježíš umírá na kříži

11. zastavení: Ježíš umírá na kříži (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

11. zastavení: Ježíš umírá na kříži (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Kříž roste z dlážděné kostelní podlahy jako strom a přečnívá všechna ostatní zastavení Křížové cesty. Na něm visí Ježíšova postava v nadživotní velikosti. Kříž je vyroben ze zlatých paprsků, které připomínají ostnatý drát, vězení a smrt. Jejich zlatá barva však dosvědčuje, že zkáza a smrt nebudou mít poslední slovo. Strom kříže, který přinesl smrt, se stane stromem života. 


12. zastavení: Ježíš položen Marii do klína

12. zastavení: Ježíš položen Marii do klína (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

12. zastavení: Ježíš položen Marii do klína (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Truchlící matka chová na svém klíně mrtvého syna. Avšak lhotecká Pieta neznázorňuje mrtvé tělo dospělého Ježíše, ale do rubáše zabalené mrtvé tělo dítěte, které zemřelo hladem. 


13. zastavení: Ježíš uložen do hrobu

13. zastavení: Ježíš uložen do hrobu (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

13. zastavení: Ježíš uložen do hrobu (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Po bitvě u Waterloo pátrá vojevůdce Wellington se svým adjutantem po nějaké stopě života. Smrtící poselství děla je rozeseto všude kolem, země je rozorána granáty. Jen na obzoru je vidět holý strom a pár zpola vyvrácených křížů nad hroby zabitých. 


14. zastavení: Kristus vstal z mrtvých

14. zastavení: Kristus vstal z mrtvých (Sochař: Karel Stádník) - Foto: Jana Šustová

14. zastavení: Kristus vstal z mrtvých (Sochař: Karel Stádník)Foto: Jana Šustová

Na posledním zastavení hledí všechny postavy Křížové cesty na Krista v nadživotní velikosti a On je zve do svého království. 


Kostel Panny Marie Královny Míru v Praze na Lhotce - Foto: Jana Šustová

Kostel Panny Marie Královny Míru v Praze na LhotceFoto: Jana Šustová

Internetové stránky farnosti kostela Panny Marie Královny Míru: www.netservis.cz/lf/ 


Knihy o Křížové cestě na Lhotce

Utrpení Ježíšovo - úděl člověka

Utrpení Ježíšovo - úděl člověka

Utrpení Ježíšovo - úděl člověka
Neobyčejná křížová cesta
Hubertus Brantzen (vydavatel)
Nakladatelství Butzon Bercker
Kevelaer
1995 


Bohumil Pavlok: Křížová cesta

Bohumil Pavlok: Křížová cesta

Křížová cesta
Bohumil Pavlok
Básně inspirované lhoteckou Křížovou cestou
Nakladatelství Vade mecum
Opava 1997 

Autor:  Jana Šustová
 

Nové články v rubrice

 • Svatodušní svátky

   
 • Pravoslavné Velikonoce

  Pro pravoslavné křesťany jsou Velikonoce největším svátkem a všechny ostatní neděle v roce jsou jejich připomínkou (neděle je v církevní slovanštině označena slovem "voskresenije" - vzkříšení). V pravoslavné církvi...

   
 • 28. února  2006       rubrika: Křestanství

  Desnou každý rok prochází veselý masopustní průvod

  Kdybyste chtěli vědět, kde můžete vedle sebe potkat klauna, krávu, vojáka či smrt, obří miminka a bábu s nůší, přijeďte do Desné. Každoročně se tam vydávají v úterý před Popeleční středou na cestu. Letos to bylo už...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas