6. května  2012 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Já jsem pravý vinný kmen

Mirea Lehau: Ježíš s vinnou révou. Rumunská ikona na skle (z výstavy v Rumunském kulturním institutu v Praze).. - Foto: Jana Šustová

Mirea Lehau: Ježíš s vinnou révou. Rumunská ikona na skle (z výstavy v Rumunském kulturním institutu v Praze)..Foto: Jana Šustová

Biblický text: Janovo evangelium 15,1-11;
Host pořadu: Salesián a teolog Ladislav Heryán

Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. 

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. 

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. 

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. 

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. 

 

Já jsem pravý vinný kmen. Biblický text: Janovo evangelium 15,1-11. Hostem Petra Vaďury je salesián a teolog Ladislav Heryán.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas